Det er nu blevet lovligt for virksomheder at pålægge deres medarbejdere at forevise coronapas eller blive testet for covid-19 så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.  Der er dog ikke hjemmel i loven til, at virksomheden kan pålægge deres medarbejdere at blive vaccineret.

Forevisning af coronapas

Virksomheder kan kræve, at medarbejdere foreviser coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Hvis en medarbejder ikke har et coronapas, fordi medarbejderen ikke er vaccineret eller tidligere smittet, vil pålægget samtidig indebære, at medarbejderen bliver pålagt at blive testet for covid-19.

Pålæg om test for covid-19

Med loven kan virksomheder igen pålægge deres medarbejdere at blive testet for covid-19 og oplyse om testresultatet. Derudover kan virksomheden anmode en medarbejder om hurtigst muligt at oplyse om tidspunktet for testning, hvis medarbejderen er testet positiv for covid-19.

Vær opmærksom på at hvis medarbejderen kan forevise coronapas på grund af vaccination eller tidligere smittet, skal der forelægge særlige omstændigheder for at der kan kræves test. Et eksempel på dette kunne være, hvor myndighederne anbefaler test af vaccinerede ved større smitteudbrud på virksomheden.

Med den nye lov er det blevet muligt at pålægge medarbejdere at lade sig teste med en CE-godkendt selvtest på arbejdspladsen, når testen anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. En selvtest vil dog ikke medføre coronapas.

Hvis testning ikke udføres på arbejdspladsen, skal testning så vidt muligt finde sted i arbejdstiden. Er det ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Medarbejderen skal have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testningen, f.eks. transportudgifter. Disse udgifter skal virksomheden ligeledes afholde, hvis virksomheden har pålagt en ikke-vaccineret medarbejder at forevise coronapas, som medfører at medarbejderen er nødt til at blive testet for at få et coronapas.

Krav om skriftlig information

Det er et krav, at virksomheden skriftligt informerer den berørte medarbejder om, at medarbejderen vil blive pålagt at forevise coronapas eller blive testet, samt begrundelsen herfor. Oplysningerne skal tilgå medarbejderen via en eventuel tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant eller repræsentanter i et eventuelt samarbejdsudvalg.

Det er tilstrækkeligt at informere medarbejderne én gang om, at de pålægges forevisning af coronapas i informationsbrevet.

Informationsbrevene findes på denne side (i boksen til højre).

Ansættelsesretlige konsekvenser

Hvis medarbejderen ikke efterlever virksomhedens krav om forevisning af coronapas eller krav om testning og oplysning af resultat, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.

De ansættelsesretlige konsekvenser kan f.eks. være en påtale, advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn, opsigelse eller bortvise, afhængig af de konkrete omstændigheder. Medarbejderen kan dog kun blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ved pålægget er blevet oplyst skriftligt om konsekvenserne ved manglende overholdelse.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende covid-19 eller persondata ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind