På et nyt HORESTA-webinar fortæller Michael Minter fra CONCITO om deres nye database til at måle fødevarers CO2-aftryk, mens Michael Zwicky Hauschild, forsker på DTU, giver indblik i livscyklusvurdering af mad inklusiv transport. Fødevarechef i HORESTA sætter fokus klimavinklen for de nye kostråd, mens miljøchef Mikal Holt Jensen giver råd om bæredygtige fisk og madspild.

Dette webinar er det 2. i rækken af HORESTAs SusDaneable-webinarer, hvor vi giver jer et overblik over, hvad der udgør en klima- eller miljøbelastning, samt hvad I som restaurant, cafe eller cateringvirksomhed kan gøre for at blive mere bæredygtige og nedbringe jeres CO2-aftryk, der ikke kun er til gavn for miljøet, men også kan begrænse jeres driftsomkostninger og fremtidssikre jeres koncept.

”Det behøver ikke at være ressourcetungt eller omkostningsfuldt at få et overblik over virksomhedens CO2-aftryk, og på dette webinar giver vi indblik i, hvilke værktøjer der er til rådighed for erhvervet,” siger Mikal Holt Jens, miljøchef i HORESTA.

Webinaret finder sted den 16. marts kl. 13.00-14.00. Tilmeld jer her.

Indtil da har vi samlet en oversigt over muligheder for støtte til den bæredygtige omstilling af virksomheden. Læs mere her.

Webinar: Nye krav på vej om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Log ind