En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie. Skattefriheden betyder, at arbejdsgiveren og den ansatte ikke skal indberette beløbet.

Et gavekort kan ofte anvendes til meget forskelligt og bliver derfor i praksis sidestillet med kontanter. Det betyder, at et arbejdsgiverbetalt gavekort bliver skattepligtigt uanset værdien. Et gavekort med begrænset anvendelsesmulighed, dvs. til få, konkrete ting, og som ikke kan ombyttes til kontanter som fx elektroniske gavekort er dog omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr.

Efter de allerede gældende regler er der således mulighed for, at en ansat kan få et gavekort på op til 1.200 kr. skattefrit. Det er dog en betingelse, at beløbsgrænsen på 1.200 kr. ikke bliver overskredet pga. andre mindre personalegoder, som den ansatte får i årets løb.

Den nye regel om oplevelsesgavekort betyder, at der ud over de allerede gældende muligheder for at få skattefrie goder fra arbejdsgiver i 2021 også er mulighed for skattefrit at få arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser på en værdi op til 1.200 kr. Det kan være til fx restauranter, museer, forlystelsesparker og hoteller.

Hvornår er oplevelsesgavekort skattefrie efter den nye bestemmelse?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før et gavekort er omfattet af den nye regel:

 • Gavekortet skal være givet i et ansættelsesforhold.
 • Gavekortet skal være til en eller flere oplevelser; se eksempler nedenfor.
 • Oplevelsen skal foregå i Danmark eller i et andet EU/EØS-land.
 • Gavekortet skal være givet i 2021. Det har derimod ikke betydning, hvornår gavekortet bliver brugt.
 • Værdien af et eller flere oplevelsesgavekort fra en eller flere arbejdsgivere til den samme må ikke overstige 1.200 kr. i 2021.

Hvornår gælder skattefritagelsen ikke?

Hvis en arbejdsgiver giver en ansat et eller flere oplevelsesgavekort i 2021, der samlet set overstiger 1.200 kr., gælder skattefritagelsen ikke, og den ansatte skal beskattes af hele værdien. Arbejdsgiveren skal derfor indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag efter de gældende regler.

Hvis den ansatte fra flere arbejdsgivere modtager oplevelsesgavekort i 2021, som til sammen overskrider 1.200 kr., bliver den ansatte også skattepligtig af hele værdien. Den ansatte skal i så fald selv oplyse værdien til skatteforvaltningen.  Det samme gælder, hvis den ansatte vælger at sælge eller ombytte oplevelsesgavekortet til kontanter.

Den ansatte bliver dog ikke skattepligtig, hvis de oplevelsesgavekort, der gør, at beløbsgrænsen for oplevelsesgavekort på 1.200 kr. overskrides, er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Hvilke oplevelser er omfattet?

Skattefri oplevelsesgavekort kan bl.a. omfatte følgende:

 • Overnatninger på bl.a. hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller og campingpladser inkl. mad, drikkevarer og andre ydelser inkluderet i overnatningsprisen
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en restaurant
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en café
 • Mad og drikkevarer til nydelse ved en pølsevogn
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en fastfoodrestaurant
 • Drikkevarer til nydelse på en bar
 • Mad og drikkevarer til nydelse på et pizzeria
 • Mad og drikkevarer til at tage med som alternativ til at spise og drikke på stedet (to-go)
 • Adgangsbilletter til forlystelsespark inkl. turpas/billetter til forlystelser
 • Adgangsbilletter til biografer, teatre, stand-up-shows, operaer og koncerter
 • Adgangsbilletter til zoologiske haver, museer mv. inkl. rundvisninger.

Et oplevelsesgavekortet til fx en forlystelsespark eller et museum, der også kan bruges i deres gavebutik, er også omfattet af skattefriheden. Ligesom et oplevelsesgavekort, der i forbindelse med et hotelophold omfatter fx adgang til fitnessfaciliteter eller spabehandling, er omfattet af skattefriheden. Sådanne ydelser som køb i butikker, personlig pleje, sundhed og motion er ellers ikke omfattet af skattefritagelsen for oplevelsesgavekort.

Hvornår gælder den nye regel?

Den nye regel om skattefritagelse for gavekort på op til 1.200 kr. til oplevelser gælder for 2021. Det betyder, at den har tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021. Hvis arbejdsgiveren i starten af 2021 har givet ansatte gavekort til oplevelser, dvs. inden bestemmelsen blev indført, skal arbejdsgiveren rette de tidligere indberetninger, så de ansatte ikke beskattes af værdien af det skattefri gavekort.

Læs mere om bagatelgrænsen i den juridiske vejledning på skat.dk.

Gyldighed og udløb

Du kan aflæse dit gavekorts gyldighed ved at scanne QR-koden på bagsiden af kortet.

Gavekortet er altid gyldigt til udgangen af måneden.

Udbetaling af saldo

Indehaver at et gavekort kan i henhold til lov om betalinger kræve sit indestående udbetalt inden for gavekortet gyldighedsperiode og op til 1 år efter gavekortets udløb.

Udbetaling af gavekortets værdi kan ske ved at skrive til gavekort@horesta.dk med oplysning om kortnummer, restværdi, navn, adresse samt bankkonto hvortil beløbet skal udbetales. 

Vær opmærksom på at udbetaling af pålydende saldo udløser skattepligt for gavekortets indehaver.

Ønskes udbetaling indenfor gavekortet gyldighedsperiode beregnes et administrationsgebyr herfor på kr. 30. Ved udbetaling efter gavekortets udløb og op til 1 år herefter bortfalder administrationsgebyret.

Log ind