Indtil udgangen af juni skal mere end 130.000 virksomheder, selvstændige og freelancere indberette deres dokumentation for kompensation, som de har modtaget.

Der kan komme pres på it-systemerne, når fristen den 30. juni 2021 nærmer sig, så hvis I vil minimere risikoen for ventetid i selvbetjeningsløsningen og på den personlige hotline, giver det god mening at indberette i god tid forinden.

Faktisk er der flere fordele ved at indberette sin dokumentation hurtigst muligt, og derfor anbefaler Erhvervsstyrelsen alle at gå i gang, så snart de kan.

De første får tilbagemelding hurtigere

Jo før I indberetter, jo før får I den første tilbagemelding om jeres opgørelse. Når I har indberettet jeres dokumentation, modtager I nemlig helt automatisk en foreløbig opgørelse baseret på jeres indtastninger. Den foreløbige opgørelse kan give jer en indikation af, hvordan I er stillet.

Den endelige opgørelse - som er den gældende - får I, når Erhvervsstyrelsen har gennemgået jeres indberetning.

God tid til vejledning og opfølgning

Jeres indberetning til slutafregning tager udgangspunkt i forskellige oplysninger om virksomheden og dens regnskab. Hvis I undervejs kommer i tvivl om noget – eller har brug for at finde andre oplysninger frem – er det godt at have tid til at få det på plads.

Hvis I giver jer selv tid til det, har Erhvervsstyrelsen også en række tilbud om hjælp og vejledning som fx webinarer om slutafregning, hvor I kan blive klogere på, hvordan indberetningen foregår.

Undgå at overskride fristen

Hvis I indberetter jeres dokumentation for sent og overskrider fristen den 30. juni 2021, skal hele det udbetalte kompensationsbeløb betales tilbage. Det gælder også, selv om I normalt ville have haft ret til den udbetalte kompensation.

Hvis slutafregningen viser, at I har modtaget for meget kompensation, skal den overskydende kompensation betales tilbage. Skal der tilbagebetales beløb over 10.000 kr., er det muligt at få en afdragsordning, der løber i et år.

 FORDELE VED HURTIG INDBERETNING

  1. juni 2021 er frist for indberetning af dokumentation for kompensation udbetalt inden for følgende perioder:
  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.
  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020.
  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020.

Men hvorfor vente? Der er flere fordele ved at gå i gang hurtigt:

  • Mere tid til at modtage vejledning undervejs.
  • Få (et foreløbigt) svar hurtigere – du får automatisk en foreløbig opgørelse efter indberetning.
  • Undgå ventetid i selvbetjeningsløsningen i myldretiden op til deadline.

Husk, at det fulde kompensationsbeløb skal betales tilbage, hvis fristen overskrides.

Log ind