HORESTA retter en kraftig kritik imod de anbefalinger, som regeringens økonomiske ekspertgruppe har lagt frem for udfasning af kompensationsordningerne.

Eksperterne vil afvikle ordningerne pr. 1. juli og kun fortsætte med hjælp til særligt hårdt ramte virksomheder, der enten er tvangslukkede eller har mistet over 50 procent af omsætningen til og med september. Samtidig udfases lønkompensationen for alle, der ikke er tvangslukkede pr. 1. juli.

”Der er tale om en så hård opbremsning, at store dele af turisme- og oplevelseserhvervet ryger ud gennem forruden. Det er en helt urimelig forskelsbehandling af dansk erhvervsliv, hvor de hårdest ramte virksomheder får de dårligste vilkår,” siger Kristian Nørgaard, der er politisk chefkonsulent i HORESTA.

Hårdest ramt

Turisme- og oplevelseserhvervet er hårdere ramt end noget andet erhverv som følge af krisen.

Erhvervet har været – og er – underlagt en lang række restriktioner, senest udvidet med krav om coronapas. Konsekvensen har været et omsætningstab på næsten 30 milliarder kroner alene for landets hoteller og restauranter.

”Vi må fraråde, at politikerne følger anbefalingerne fra ekspertgruppen. Mange politikere har under denne krise lovet, at de hårdest ramte erhverv ville få hjælp til at komme på fode igen. Vores erhverv har igen og igen stået forrest med milliardtab til følge. Og det virker formålsløst at udfase kompensationen, før erhvervet for alvor er genåbnet,” siger Kristian Nørgaard.

EU har godkendt


Kristian Nørgaard fremhæver, at turisme- og oplevelseserhvervet vil være meget lang tid om at komme tilbage på før-krise-niveau. Særligt møde-, messe- og konferencebranchen samt virksomheder, der normalt har mange udenlandske gæster eller er placeret i de større byer, vil være år om at komme på højkant.

HORESTA opfordrer på den baggrund politikerne til at forlænge de eksisterende generelle kompensationsordninger året ud.

”Der er intet andet til hinder for dette end politisk vilje. EU har godkendt, at de generelle ordninger kan forlænges til nytår. Turismeerhvervet har brug for gradvis udfasning af ordningerne frem for fuldt stop. Derudover er der minimal risiko for, at der udbetales hjælp til virksomheder, som ikke har brug for pengene, for hjælpen falder i takt med, at omsætningen stiger,” siger Kristian Nørgaard.

Forlængelse og fleksibilitet

HORESTA har bidraget til ekspertgruppens arbejde med forslag til, hvordan turisme- og oplevelseserhvervet bedst kan komme tilbage på før-krise-niveau.

Udover en forlængelse af kompensationsordningerne ønsker HORESTA blandt andet en forlængelse af lønkompensationsordningen, som samtidig bør gøres mere fleksibel, mere klarhed over kompensation ved nedlukninger samt ekstra fradrag for udgifter forbundet med restriktioner som Coronapas.

Genstartspakke

HORESTA har desuden foreslået en række initiativer, der skal bidrage til at kickstarte omsætningen i erhvervet.

Det gælder blandt andet et oplevelsesfradrag, der efter samme model som håndværkerfradraget, kan få flere til at bruge flere penge hos de hårdest ramte virksomheder.
Der lægges også op til at få sænket momsen midlertidigt for turisme- og oplevelseserhvervet og til at sætte ind med en særlig indsats for at genskabe storby-, møde- og erhvervsturismen de kommende år.

Log ind