HORESTA er løbende i dialog med Erhvervsstyrelsen om en mere smidig slutafregning for virksomhederne. Senest har det været medvirkende til, at fristen for slutafregning er blevet rykket til udgangen af september, da mange ikke kunne nå det inden den tidligere dato.

Til brug for dialogen med Erhvervsstyrelsen hører HORESTA meget gerne fra jer, vedrørende udfordringer I har mødt i slutafregningssystemet og også meget gerne de løsningsforslag, som kunne bringes i spil for at få tilpasset systemet.

HORESTA glæder sig over, at Erhvervsstyrelsen er lydhør for erhvervets tanker, og ambitionen er, at vi allerede i denne uge kan fremsende vores kommentarer og eventuelle løsningsforslag til styrelsen. Herefter håber vi, at Erhvervsstyrelsen er lydhør overfor ændringer af processen vedrørende slutafregning, så arbejdet bliver mindre kompliceret fremadrettet.

Kommentarer, udfordringer og løsningsforslag bedes sendt til juridisk medarbejder i HORESTA, Emma Lassen, [email protected].

Log ind