I forbindelse med at der blev indført krav om coronapas ved restaurantbesøg og ved deltagelse i møder, kurser og konferencer, blev der også fastsat regler omkring fritagelse for fremvisning af coronapas. Man er fritaget for at fremvise coronapas, hvis der er medicinske årsager til, at man ikke bør få foretaget en test, blive vaccineret eller hvis man har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, som betyder, at man ikke bør få foretaget en test eller blive vaccineret.

Der har ikke hidtil været knyttet et dokumentationskrav til en påstand om, at man er fritaget for coronapas, men det bliver der med virkning fra den 1. juli 2021. Dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

”Det betyder nu, at det ikke længere er virksomheden, der skal vurdere gæstens troværdighed, når personen siger, at de er undtaget for coronapas-kravet. Denne nye ordning vil forhåbentlig være med til at afværge de diskussioner, som nogle restauranter har haft med gæsterne omkring fritagelse, og det vil i bedste fald betyde, at der vil opstå færre ubehagelige situationer for erhvervets ansatte i mødet med gæsterne,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA.

Hun understreger dog, at der udestår en kæmpe informationsopgave fra myndighederne, så de, der er undtaget for kravet, faktisk bliver bekendt med de nye regler. Ellers får vi en situation, hvor de ansatte risikerer at diskutere med gæsterne, når det bliver dem, der overbringer de nye krav, siger Kirsten Munch.

HORESTA mener, at det er kritisabelt, at ændringen sker med meget kort frist – særligt set i lyset af at det nye dokument kun kan fås ved fysisk fremmøde på et borgerservicekontor - og på et meget sent tidspunkt, hvor der allerede er aftalt udfasning af Coronapasset.

”Gæster, der har undtaget for krav om Coronapas, skal fysisk forbi kommunens borgerservicekontor. Her skal man typisk bestille tid, og netop som vi går ind i sommerferieperioden, er der begrænsede tider. Det gør det uden tvivl så besværligt, at mange i stedet vil afstå for besværet og i stedet blive hjemme”, siger Kirsten Munch.

Fra den 1. juli 2021 må man alene lukke kunder ind, som siger, at de er fritagede for coronapas, hvis de kan fremvise det rette dokument.

Der kan findes mere information om den nye dokumentationsordning på Sundhedsministeriets hjemmeside her. Via dette link kan man også se, hvordan den dokumentationsformular ser ud samt læse mere om, hvordan det nye dokument skal tjekkes.

Hvis I har spørgsmål til ordningen, er I altid velkommen til at kontakte HORESTA.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Log ind