Færdselslovens regler er blevet skærpet, således at politiet nu som udgangspunkt er forpligtet til at konfiskere en bil, som er blevet anvendt til vanvidskørsel, uanset hvem der ejer bilen. Det betyder, at arbejdsgivere risikerer, at en firmabil konfiskeres, hvis en medarbejder har kørt vanvidskørsel. Når bilen er konfiskeret, vil den blive solgt, og pengene fra salget tilfalder statskassen.

Ifølge almindelige erstatningsretlige regler vil en medarbejder blive erstatningsansvarlig, hvis medarbejderen forsætligt eller groft uagtsomt påfører arbejdsgiveren et tab. Medarbejderen vil derfor sandsynligvis blive erstatningsansvarlig for virksomhedens tab, uanset om medarbejderen på forhånd er orienteret herom.

For bedst muligt at undgå at der køres vanvidskørsel i virksomhedens biler, anbefaler HORESTA, at I gør medarbejderne opmærksomme på de nye regler, samt at de vil blive erstatningsansvarlige for virksomhedens tab, hvis de kører vanvidskørsel i en bil, som I ejer eller har leaset. Dette kan f.eks. gøres ved at det tilføjes i jeres personalehåndbog, firmabilsaftaler eller ansættelseskontrakter. I kan også angive, at vanvidskørsel kan få ansættelsesretlige konsekvenser og efter omstændighederne medføre bortvisning.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning om de nye regler ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Se også

Log ind