HORESTA tilbyder i samarbejde med 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Nordea-Fonden, at elever, der har afsluttet andet grundforløb og er på vej ind i sin første praktikperiode, kan få tilknyttet en mentor. Ordningen hedder ”Fra talent til faglært” og er blevet til, fordi vi kan se, at der i lige netop dette skifte – fra skolebænken til det pulserende erhvervsliv – sker et højt frafald hos eleverne.

Vores mentorer er nyuddannede faglærte inden for hotel- og restauranterhvervet. Med en mentor får eleverne en livline, de kan ringe til, eller en skulder at læne sig op ad, når de befinder sig i en ny uvant situation og bare har brug for at tale med en uvildig tredjepart.

Muligheden for at få tilknyttet en mentor er unik for elever inden for hotel- og restauranterhvervet, og tilbuddet gælder for kokke-, tjener-, receptionist- og smørrebrød/cater-elever.

Meld jer til hurtigt

Der er allerede en del elever, der har meldt sig til ordningen, men vi har plads til flere. Vores mentorer står klar. Eneste krav er, at eleven lige er startet, eller på vippen til at starte sin første praktikperiode.

Se mere på www.hospitalitycareer.dk.

For tilmeldelse eller uddybende spørgsmål kontakt projektleder, Jonas Thorbjørn Andersen på 5455 6015 / [email protected].

Undgå at betale merbidrag til AUB

Husk at dele jeres opslag om elevpladser på Praktikpladsen.dk. Det kan nemlig have stor betydning for eventuelle merbidrag til AUB.

Gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljø

Et trygt arbejdsmiljø er afgørende for hotel-, restaurant-, og turismebranchen. Derfor tilbyder HORESTA, sammen med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, en gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljøet.

Log ind