En ny politisk aftale sikrer nu, at selvstændige, der har ansatte, kan blive kompenseret med op til 33.000 kr. om måneden. Tidligere var det blot 23.000 kr. 

Det glæder HORESTAs politiske chefkonsulent, Kristian Nørgaard, der tirsdag var på TV2 News, og han bakkes op af .HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard, der udtaler.

”Det glæder os, at der er politisk forståelse for, at kompensationsordningerne skal forbedres i lyset af krisens længde og dybde. Der er alene indenfor hotel- og restauranterhvervet 8.300 selvstændige, der nu kan få bedre hjælp med tilbagevirkende kraft fra december,” pointerer Katia K Østergaard.

Efter detailhandlen er hotel- og restauranterhvervet det erhverv, som sidste år fik udbetalt mest kompensation til selvstændige erhvervsdrivende.

Katia K. Østergaard hæfter sig også ved, at der bliver bedre mulighed for kompensation for varelagre, der er sæsonprægede eller med letfordærvelige varer på op til 200.000 kr. per virksomhed.

”Nedlukning kom med ultra kort varsel, og vores virksomheder stod med et stort varelager, som ikke bare kan ligge på hylden og sælges, når vi engang genåbner. Derfor har en bedre kompensation for variable omkostninger været meget vigtig for os at få ind i kompensationsordningerne,” siger Katia K. Østergaard.

I aftalen fastslås det, at kompensationsordningerne videreføres, hvis nedlukningen og de skærpede restriktioner forlænges efter udgangen af februar. Men Katia K. Østergaard understreger, at der er brug for en større grad af sikkerhed for virksomhederne, så virksomhederne ved, hvad de kigger ind i.

”Likviditeten i erhvervet er presset til det yderste. Hjælpepakkerne skal som minimum række til sommer uafhængigt af genåbning. Man skal huske på, at turisme- og oplevelseserhvervet ikke kun er ramt af den seneste nedlukning fra december, men et helt års intens krise. En krise som desværre må forventes at række længe frem endnu, da en stor del af gæsterne, herunder turister og mødegæster, desværre ikke står i kø og banker på døren hverken første eller anden dag efter genåbningen,” lyder det afsluttende fra Katia K. Østergaard.

Log ind