En ny lov, der netop er trådt i kraft, forpligter alle private virksomheder med 50 medarbejdere eller flere til at etablere en whistleblowerordning i virksomheden.

I en whistleblower-ordning kan medarbejdere indberette overtrædelser eller mistanke om overtrædelser vedr. EU-retten, fx databeskyttelse, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse mv. og alvorlige lovovertrædelser, fx tyveri, bedrageri, svig, seksuelle krænkelser og anden grov chikane.

Alle virksomheder med 250 medarbejdere eller flere forpligtes til at etablere ordningen fra den 17. december 2021, mens virksomheder fra 50 – 249 medarbejdere skal have etableret ordningen senest den 17. december 2023.

I kan læse mere om loven her.

Log ind