Modtog I lønkompensation henover foråret og sommeren 2020 (8.marts-29.aug.), og nåede I ikke at få indberettet til slutafregningen inden 29. november?

Kan I sætte hak ud for begge disse spørgsmål, får I nu en ny chance.

Erhvervsstyrelsen har nemlig valgt at forlænge fristen for indberetning til den 17. december.

Det skyldes, at mange virksomheder ikke havde indberettet inden udløbet af den oprindelige frist. En stikprøve, som Erhvervsstyrelsen lavede, viste, at mange virksomheder slet ikke var opmærksomme på fristen.

 Erhvervsstyrelsen vil nu ringe ud til alle virksomheder, der endnu ikke har indberettet og gøre dem opmærksomme på den nye frist.

Fejl får virksomheder til at frygte tabt coronakompensation

En datofejl i Erhvervsstyrelsens system til at slutafregne for faste omkostninger får brancheorganisationen HORESTA til at frygte, at virksomheder, der sidste forår var underlagt nedlukninger, kan blive tvunget til at tilbagebetale kompensation, de ellers har krav på.

Webinarer: Nu skal kompensationen slutafregnes

Den 30. september er sidste frist for at slutafregne kompensation. Slutafregningen skal afgøre, om din virksomhed har modtaget for lidt, for meget eller lige præcis den kompensation, som din virksomhed er berettiget.

Log ind