Den kommende Restaurations- og Nattelivsplan i København er blevet heftigt debatteret, efter et forslag i årets begyndelse skabte usikkerhed om, hvorvidt bevillinger overhovedet kunne blive fornyet og følge med beværtninger i et eventuelt salg.

Som det første udkast lagde op til, ville sikkerheden for retten til at drive forretning i restaurations- og nattelivet i København forsvinde. Det var ikke en situation, erhvervet kunne leve med. Derfor lagde HORESTA og erhvervet et stort pres på rådhuset, som nu har været medvirkende til, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i København har stemt et udkast igennem, hvor denne del er blevet fjernet.

”Vi skal have en Restaurations- og Nattelivsplan, som er medvirkende til at skabe udvikling i stedet for at true med langsom afvikling af erhvervet. Vi er rigtig positive i forhold til den lydhørhed, som politikerne har udvist i denne proces. Den plan, der nu er på bordet, skaber sikkerhed om virksomhedernes bevillinger, og lægger op til et endnu tættere samarbejde, som vi ser frem til at bygge videre på med alle nattelivets interessenter og Københavns Kommune. Målet er jo, at vi skal have et godt, trygt og inkluderende restaurations- og natteliv, som vi alle kan være stolte over ”, siger Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi og ansvarlig for nattelivet i HORESTA.

Planen skal nu forelægges Borgerrepræsentationen og økonomiforvaltningen på Københavns Rådhus. Den nye plan skal træde i kraft fra 1. januar 2022.

Log ind