HORESTA bakker op om, at regeringen med sit finanslovsforslag skruer ned for det offentlige udgiftsblus for at undgå en overophedning af dansk økonomi.

Men HORESTA kritiserer samtidig, at finanslovsforslaget ikke indeholder initiativer, som kan løse den akutte mangel på arbejdskraft.

”Manglen på arbejdskraft forhindrer lige nu store dele af vores erhverv i at få bygget omsætningen op igen efter coronakrisen. Det er jo et enormt paradoks. Vi har mere end nogensinde brug for at få penge i kassen for at komme fri af krisen. Men nu står vi med et arbejdsmarked, som slet ikke er gearet til at håndtere genstarten af dansk økonomi og særligt oplevelsesøkonomien”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

Otte ud af ti hoteller må lige nu sige nej til omsætning, fordi de mangler hænder. Det samme gælder for to ud af tre restauranter. Samtidig er store dele af erhvervet langt fra de omsætningstal, man havde i 2019. Særligt hotellerne i de store byer samt messe-, møde- og konferencecentre kæmper en hård kamp for at komme op i gear igen. Blandt andet fordi restriktioner gør det svært at rejse, men også fordi store dele af erhvervet har en lang bookinghorisont.

HORESTA opfordrer til flere initiativer for at få øget arbejdsudbuddet. Regeringen peger på, at unge og ikke-vestlige indvandrere skal i arbejde. Hoteller og restauranter har traditionelt været den bedste branche til at integrere personer på kanten af arbejdsmarkedet.

”Hoteller og restauranter er klar til igen at løfte et stort ansvar for at få unge og indvandrere i job, men det er en langsigtet indsats, og det må ikke stå alene. Vi har brug for her-og-nu tiltag, der sikrer, at virksomhederne har mulighed for at få gang i hjulene igen efter coronakrisen”, siger Kirsten Munch.

Det gælder blandt andet rekruttering af og lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft til Danmark samt en forhøjelse af rammen for, hvad studerende må tjene, mens de er på SU.

Der er afsat 4 mia. kr. på regeringens finanslovsforslag til løbende håndtering af Covid-19 i 2022, men heraf ingen midler til kompensation til virksomheder, der fortsat er ramt af omsætningsnedgang.

”Regeringen erkender, at der er brancher og virksomheder, der stadig har det svært, og inviterer til et tæt samarbejde. Det er der bestemt brug for, da der stadig er virksomheder, som er hårdt ramt af coronakrisens konsekvenser, og hvor der både er brug for en mere lempelig afvikling af udskudt moms og skat samt målrettede genstartsinitiativer for særlig hovedstaden og møde- og erhvervsturismen”, siger Kirsten Munch.

Log ind