I anledning af WHO’s World Mental Health Day afsætter Velliv Foreningen 5 mio. kr. til virksomhedsevents om mental sundhed på arbejdspladserne i Danmark. Virksomheder kan søge op til 10.000 kr. til for eksempel at gennemføre HORESTAs medarbejdertilfredshedsanalyse, Better Hospitality Workplace

Der er tale om en enkel ansøgningsprocedure, og de events eller tiltag, der søges midler til, skal afholdes i uge 41 (9-17. oktober). Velliv Foreningen har udnævnt den 14. oktober 2020 til Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Velliv fonden modtog sidste år 1075 ansøgninger og gav tilskud til 643 af de indkomne forslag.

Ansøgningsfristen er senest 23. august.

Tilskud til medarbejdertilfredshedsanalyse

Midlerne kan blandt andet bruges til at gennemføre HORESTAs Better Hospitality Workplace (BHW), som netop sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø (mobning, chikane, trusler, vold og konflikter).

Læs mere om analysen her.

Priserne på en BHW-undersøgelse med HORESTAs 48 udvalgte branchespecifikke spørgsmål, ligger mellem 10.500 kr. ekskl. moms (>50 ansatte) og op til 17.500 kr. ekskl. moms (>200 ansatte) pr. enhed.

Den elektroniske BHW-undersøgelse kan gennemføres i september, så resultaterne kan ligge klar til uge 41 - hvor dialogen med medarbejdere om resultaterne kan finde sted.

Netop det at tale sammen, om eventuelle problemer og udfordringer i arbejdet, er netop formålet med Vellivs mentale sundhedsdag.

hjemmesiden her kan du se et inspirationskatalog med en liste over tilbud. Arbejdspladserne har også selv mulighed for at indstille events. Det kan være workshops, foredrag, udflugter eller andet.

Se mere her,  hvor jeres virksomhed også finder information om ansøgningsproceduren.

For spørgsmål vedrørende HORESTAs medarbejdertilfredshedsanalyse, kan du kontakte chefkonsulent Karin Bækby Petersen.

20240528 DSC00277
Chefkonsulent
Karin Bækby Petersen

Log ind