Sidste uges online HORESTA-overenskomstkursus blev hurtigt fyldt op, og derfor afholder vi yderligere et kursus den 4. maj 2021 kl. 10:00. Kurset er igen virtuelt og gratis for medlemmer af HORESTA.

Tilmeld jer her.

Hovedpunkterne vil være status på overenskomst 2020 og vagtplanering.

Kurset er primært rettet mod medarbejdere, som har et ledelsesmæssigt ansvar, eller som står for aflønningen af medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten. Undervisningen vil tage udgangspunkt i de praktiske problemstillinger som deltagerne oplever i deres hverdag. 

Undervisningen vil være online, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs så sørg for at have en mikrofon tilknyttet jeres PC.

For yderligere information kontakt advokat Karina E. Lafrenz.

KarinaLafrenz.jpg
Juridisk chef
Karina Lafrenz

Overenskomstkursus, Jylland/Fyn

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Overenskomstkursus, København

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Log ind