Serveringsstederne kunne i denne uge åbne til stor glæde for både dem selv og deres gæster. Men desværre medfulgte der et krav til gæsterne om bordreservation minimum 30 minutter før ankomst. HORESTA har presset på for en ændring af forslaget, og erhvervsminister Simon Kollerup (S) fortæller, at han er åben for andre modeller med tilsvarende dæmpende effekt. Men som virksomhederne tager hul på tredje åbningsdag, er der stadig ikke en ny model på plads.

Der er præsenteret en løsning, og der bliver nu regnet på, om den er sundhedsmæssig forsvarlig. Vi har brug for løsningen, der skal ud at virke i branchen nu. Det giver sig selv. Hastigheden er en afgørende faktor,” siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA.

HORESTA har flere gange i pressen pointeret, at kravet fuldstændig spolerer de spontane besøg, som store dele af branchen lever af. Og gæsterne er jo i forvejen forhindrede af kravet om test eller coronapas, og gæsteflowet styres i forvejen af kvadratmeterkrav, afstandskrav og lukketid.

Erhvervsministeriet har nu fået sundhedsmyndighederne til at regne på erhvervets forslag, og HORESTA håber meget på, at der kommer en udmelding inden weekenden.

Champagnefesten er ved at slutte

Volumensalget af champagne forventes markant lavere i 2023 end i 2022, hvor genåbningen efter corona stadig skulle fejres, lyder det fra den officielle franske champagnekomite.

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Log ind