Nu står vi igen over for en genåbning, men uden klarhed om betingelserne. Genåbningsplanen har ikke givet virksomhederne de pejlemærker, som de har brug for til at kunne planlægge og forberede sig til genåbning.

Retningslinjerne er ikke fastlagte, og samtidig skal regeringen på baggrund af rådgivning fra Epidemikommission medio april komme med en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet, mens en ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til afvikling af de store forsamlinger.

”For hver dag der går, forsvinder arrangementer fra ordrebogen. Virksomhederne har brug for udmeldinger, og de har brug for dem nu. De beviste gennem hele 2020, at de sagtens kan håndtere store menneskemængder sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi ved, at politikerne på trods af det har valgt at pålægge vores gæster have et coronapas og dermed at skabe et scenarium, der er sammenligneligt med tidspunktet, hvor alle er vaccinerede. På det tidspunkt skal alle restriktioner være væk. Derfor bør Coronapasset også give virksomhederne mulighed for lempeligere betingelser for at drive forretningen på nu,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA.

Da man i forsommeren 2020 genåbnede samfundet indførte man fra politisk side en regel om, at arrangementer i professionelle rammer måtte have op til 500 deltagere, hvis de for det meste var siddende. Reglen blev først suspenderet i forbindelse med tvangslukningen af store dele af erhvervslivet i december.

HORESTA ønsker, at man hurtigst muligt får genindført 500-reglen, som vil muliggøre mange arrangementer, konferencer, selskab m.m.

”Vi så det sidste år, og vi kommer til at se det igen. Konfirmationsfesten og fødselsdagsfesten vil blive afholdt. Spørgsmålet er blot om det kan ske lovligt i professionelle rammer, eller om det skal ske i privaten, hvor der ikke er ordnede forhold. Vi har medlemmer, som af deres gæster får at vide, at hvis det ikke er muligt at gennemføre festen på kroen, selskabsrestauranten eller hotellet m.m., så skal maden blot leveres som catering til haveteltet eller gildesalen derhjemme,” fortæller HORESTAs politiske direktør.

I forbindelse med opfordringen til at skabe incitamenter for at holde sammenkomsterne i professionelle rammer, henviser hun til, at politikerne på området for udendørs idræt har adskilt professionelle og private forsamlinger. Op til 50 personer må nemlig mødes på plænen i fodboldklubben, mens det kun er tilladt for 10 at mødes til bold i parken.

”Lad os differentiere forsamlingsforbuddet. Et krav om Coronapas på professionelle steder bør følges af mere lempelige regler. Allerhelst slet ikke et loft på forsamlinger, men som minimum den samme skillelinje som i idrættens verden”, siger Kirsten Munch.

I HORESTAs seneste medlemsanalyse svarer 88 pct. af restauranterne uden for København og 94 pct. af hotellerne, at forsamlingsforbuddet er blandt deres største udfordringer. I blandt bespisningsstederne i hovedstaden er tallet 60 pct., og 76 pct. af overnatningsstederne i København angiver dette svar.

Hoteldirektører ønsker millioner på bordet

De store konferencecentre og hoteller i København efterlyser kommunale millioner til at betale internationale events og konferencer for at komme til hovedstaden. Kommunens viceborgmester giver forslaget en blank afvisning.

Log ind