I dag fremsættes lovforslag om arbejdsgivers adgang til at pålægge ansatte at blive testet for covid-19

Lovforslaget indebærer, at en arbejdsgiver fremadrettet vil kunne pålægge en ansat at blive testet for covid-19 og oplyse arbejdsgiver om resultatet. Arbejdsgivers mulighed for at pålægge en medarbejder at blive testet, er betinget af, at arbejdsgiver har en saglig begrundelse. I lovforslaget nævnes ”hensynet til at begrænse smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn” og ”væsentlige driftsmæssige hensyn” som saglige begrundelser.

I lovforslaget er der lagt op til, at den af arbejdsgiver pålagte test så vidt muligt skal gennemføres i den ansattes arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres for den tid, der bruges på testen. Derudover skal medarbejderen have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test (fx transportomkostninger).

HORESTA har tilkendegivet, at det ikke kun bør være arbejdsgiver, der pålægges den økonomiske byrde ifm. testningen af medarbejdere, ligesom vi har henledt opmærksomheden på, at der er en risiko for, at lovforslaget rammer skævt, da udgiften til både løn og transportomkostninger vil afhænge af virksomhedens geografiske placering ift. egnede testfaciliteter.

Lovforslaget forventes at blive vedtaget ved udgangen af næste uge, og vi følger processen nøje.

Se også

Log ind