Danske arbejdsgiver er i udgangspunktet forpligtet til at betale sociale afgifter for de medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark. Dermed er for eksempel en svensk bosat medarbejder socialt sikret i Danmark, så længe medarbejderen udelukkende arbejder i Danmark.

Der opstår imidlertid en udfordring, hvis en svensk bosat medarbejder arbejder hjemme fra sin bolig i Sverige. Hvis medarbejderen arbejder mere end 25% af sin arbejdstid i Sverige (fx pga. hjemmearbejde), skal virksomheden betale sociale afgifter til Sverige i stedet for Danmark. I Sverige andrager arbejdsgivers bidrag til den sociale sikring således 31,42% af medarbejderens bruttoløn, hvor det i Danmark alene andrager 19,8%.

Arbejdsgiveren har mulighed for at søge om dispensation for at skulle betale sociale afgifter til Sverige. Det kræver, at medarbejderne er indforstået med at være omfattet af den danske sociale sikring, og sker ved, at arbejdsgiver sender en ansøgning til Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på +45 35 24 80 40.

Se også

Log ind