Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i weekenden indgået en ny trepartsaftale om flere lærepladser.

Aftalen placerer et entydigt ansvar på erhvervsskolerne for at skaffe lærepladsaftaler til de elever, som ikke selv finder en lærepladsaftale. Erhvervsskolerne får også et entydigt ansvar for målopfyldelse i forhold til de nye målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler.

Aftalen rummer initiativer til samlet 500 mio. kr. årligt, som finansieres via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). De 500 mio. kr. udmøntes bl.a. til en delvis forlængelse af den forhøjede lønrefusion, når virksomhederne har eleven på skole.

I aftalen er der opstillet en målsætning om, at 80 procent af de unge skal have en aftale om en praktikplads, når de afslutter deres grundforløb. Aftalen understøtter målsætningen om, at der frem mod 2025 skal indgås 8.000 – 10.000 flere aftaler i 2025 i forhold til 2016.

Der gives fortsat en øget lønrefusion til virksomheder, når eleven er på skoleophold. Med trepartsaftalen fra maj 2020 blev lønrefusionen for arbejdsgiverne forhøjet med 20 pct. for skoleophold i 2. halvår 2020. Med den nye aftale videreføres denne forhøjelse delvist, således at lønrefusion i 2021 øges med 7 pct. for alle uddannelsesaftaler undtaget korte uddannelsesaftaler.

Læs aftalen her.

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind