Efter mange dages forhandlinger om fornyelse af overenskomsten mellem HORESTA og 3F på hotel- og restaurantområdet, måtte parterne i weekenden konstatere, at enighed stadig ikke kunne opnås.

HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard, håber dog fortsat, at det vil lykkes parterne at nå til enighed om en ny aftale.

”Vi har forhandlet over mange dage og ad flere omgange for at finde en fælles model. Vi er kommet ganske langt, men må samtidig konstatere, at der stadig er et par store knaster, som endnu ikke er løst”, siger Katia K. Østergaard.

Fra HORESTAs side er der bl.a. fokus på mere fleksibilitet i reglerne omkring tilrettelæggelse af arbejdstiden samt fornyelse af parternes opkvalificeringsaftale, som skal få flere til at uddanne sig som tjenere.

Forhandlingerne forventes nu at overgå til Forligsinstitutionen under Forligsmandens ledelse.

Log ind