Forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsten på hotel- og restaurantområdet fortsatte i weekenden i forligsinstitutionen. Dog uden at parterne nåede til enighed.

Nu er der aftalt nyt møde på onsdag.

”Forhandlingerne skrider bestemt fremad, men vi har fortsat nogle hårde knaster, der skal håndteres”, siger Katia K. Østergaard, som er adm. direktør i HORESTA.

Se også

Overenskomstkursus, Jylland/Fyn

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Overenskomstkursus, København

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Log ind