Lad os sammen skabe større og bedre synergi mellem destinationsselskaber, hoteller, vandrehjem, forlystelsesparker, restauranter, campingpladser mv. Lad os få kortere fra tanke til handling og skabe idéer til samarbejder og nye oplevelser til vores gæster. Lad os mødes for at drøfte og løfte relevante dagsordener for turisme- og oplevelseserhvervet.

Det er afsættet for det nye HORESTA Turismeforum, der bliver lanceret i dag.

Temaet på første møde er den nye nationale turismestrategi, som erhvervsminister Simon Kollerup (S) gav startskuddet til i december.

”Turismen er et erhverv i vækst, og vi håber på, at erhvervsministeren i sidste ende kommer til at fremlægge en turismestrategi, der er ambitiøs, hvad angår både økonomisk udvikling og bæredygtighed. Og vi vil gerne give erhvervets besyv med,” fortæller Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i HORESTA.

HORESTA har inviteret Anders Thusgaard, kontorchef i Erhvervsministeriet; Allan L. Agerholm, formand for VisitDenmark og Jens Müller, formand for Danske Destinationer til at komme og give deres bud på, hvordan vi får løftet de største udfordringer i turismeerhvervet med ind i en bæredygtig fremtid for dansk turisme.

HORESTA Turismeforum er et tilbud og forum for alle HORESTAs medlemmer. Organisationen ønsker en bred geografisk og faglig sammensætning af repræsentanter fra turisme- og oplevelsesvirksomheder, der har beslutningsansvar og/eller fagligt ansvar.

Målet med møderne er, at de skal være inspirationsskabende, oplysende og debatskabende. HORESTA sætter fokus på et aktuelt tema ved hvert møde. Og så skal der altid være plads til at komme med kommentarer og betragtninger fra dagligdagen.

HORESTA Turismeforum mødes 3-4 gange om året over hele landet - og gerne hos medlemmer der vil lægge hus til.

Dagens program

13.00
Velkomst
v. Katia K. Østergaard, adm. direktør samt Annette Hyldebrandt, chef for turisme- og oplevelsesøkonomi, HORESTA

13.10
Den nye nationale bæredygtige turismestrategi
v. Anders Thusgaard, kontorchef i Erhvervsministeriet

Q&A med Anders Thusgaard

13.45
Markedsføring i et strategisk bæredygtigt perspektiv
v. Allan L. Agerholm, formand for VisitDenmark

Q&A med Allan L. Agerholm

14.30
Pause

14.45
Destinationsselskabernes rolle i udvikling af bæredygtige destinationer
v. Jens Müller, formand for Danske destinationer

Q&A med Jens Müller

15.15
Hvor er de største udfordringer inden for bæredygtig dansk turisme, og hvilke indsatser er nødvendige for, at erhvervet kan spille med i ønsket om at blive én af verdens mest bæredygtige destinationer?
Fælles drøftelse v. alle

16.00
Tapas, vin og networking

Log ind