Tomme restauranter og hoteller rammer service-, turisme-, hotel- og restaurationsbranchen hårdt. Men det skal et nyt samarbejde hjælpe på.

3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er gået sammen om en model, hvor virksomheder fra hele landet kan sende ufaglærte og faglærte medarbejdere på kompetenceudvikling i op til 30 dage. Rybners Kursuscenter udbyder forløbet, der fokuserer på branchespecifikke kompetencer såsom personligt salg, online kundeservice, markedsføring og fødevarehygiejne.

Læs mere om initiativet i dokumentet til download, som I finder til højre på denne side.

I uddannelsesperioden kan virksomhederne få løntabet godtgjort dels fra VEU-godtgørelse og dels fra kompetencefondsmidler, såfremt der er adgang til disse gennem overenskomsten. Det betyder, at virksomhederne ikke har udgifter til medarbejdernes løn i uddannelsesperioden. Virksomhederne betaler alene kursusgebyret.

Opkvalificeringsforløbet, der udbydes som fjernundervisning, giver deltagerne merit, hvis de senere vil fortsætte på en ordinær faglært uddannelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

”Det her et virkelig godt initiativ. I den her svære tid med store udfordringer på arbejdsmarkedet, er det dejligt at se, når parterne går sammen om gode modeller, der kommer både lønmodtagere og virksomheder til gode. Det er fantastisk, hvis nogle virksomheder ligefrem kan få medarbejdere styrket tilbage, i stedet for at de i værste fald må afskediges.”

”Jeg er klar over, at modellen langt fra løser alle problemer, men jeg mener, at den er et godt supplement til alle de tiltag, som regeringen har sat i værk for at holde hånden under lønmodtagere og virksomheder for at sikre danskernes arbejde og levebrød.”

Administrerende direktør i HORESTA Katia K. Østergaard siger:

”Hoteller, restauranter, barer og mange andre virksomheder i vores erhverv er utrolig hårdt ramt af denne ekstreme situation. Derfor søger vi selvfølgelig alle initiativer, som kan hjælpe virksomhederne med at holde på deres medarbejdere.”

Hun benytter samtidig lejligheden til at rose HORESTA Region Syddanmark og regionsformand Sten Slot for at tage initiativ til forløbet.

”Hvis det bliver muligt for virksomhederne at bruge dette helt konkrete initiativ i samspil med de øvrige politiske initiativer f.eks. lønkompensation, vil det både for virksomhederne og medarbejderne være en velkommen udstrakt hånd fra branchens parter, hvor vi sammen finder mulige løsninger i en umulig situation,” fortæller Katia K. Østergaard.

Michael Jørgensen, Uddannelseskonsulent 3F Privat Service, Hotel og Restauration siger:

”3F er meget tilfredse med tiltaget, der giver vores medlemmer mulighed for at få styrket deres kompetencer gennem fjernundervisning, og vi håber, at de får en god oplevelse og herefter kan se værdien af efteruddannelse. Dette gælder ikke kun AMU, men også vejen fra ufaglært til faglært. Begge dele er med til at styrke den enkeltes værdi i en branche, der helt sikkert vil være voldsomt udfordret i den kommende tid.”

”Endeligt viser tiltaget styrken ved den danske model. De kompetencefonde, der gør disse tilbud mulige, er resultatet af de overenskomster, der er indgået mellem fagforeninger og virksomheder, til gavn for de overenskomstdækkede virksomheder samt 3Fs medlemmer.”

Har jeres virksomhed spørgsmål til forløbet, er I velkommen til at kontakte HORESTAs uddannelseschef Pia Svane.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind