1. Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

Regeringen foreslår at dække nogle af de faste omkostninger f.eks. husleje og uopsigelige kontrakter, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække. Det er målrettet særlig ramte virksomheder som restauranter, cafeer, hoteller, rejsebureauer, luftfartsselskaber etc.

Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv.:
1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
2. Virksomheder med fald omsætningen herhjemme på mere end 40 pct.
3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 pct. og 80 pct.
4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Se faktaark

2. Kompensationsordning for selvstændige
Regeringen foreslår en kompensation til de små selvstændige/ erhvervsdrivende, der ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, og der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen.

Staten kompenserer 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer i den tidligere præsenterede trepartsaftale. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige muligheder er endeligt afklaret.

Se faktaark

Se HORESTAs pressemeddelelse om det nye udspil: HORESTA: Vigtigt udspil for de mest udsatte erhverv

HORESTA: Regeringens planlagte hjælp til virksomhederne er ikke tilstrækkelig

Sidst der var tale om en regional nedlukning, var, da der var udbrudt en minkmutation af corona i Nordjylland. Her var noget af kompensationen blandt andet, at tvangslukkede virksomheder havde adgang til kompensationsordninger med dækning af faste omkostninger og lønkompensation, såfremt de mister al omsætning i perioden, skriver Børsen.

Log ind