Skatteministeriet imødekommer nu HORESTAs forslag om at give virksomheder mulighed for at søge om fritagelse for gebyrer og renter for marts-raten for A-skat og AM-bidrag.

For store virksomheder forfaldt begge dele til betaling tirsdag, mens den for små og mellemstore virksomheder forfalder den 14. april.

”Vi har kæmpet for at komme igennem med dette forslag og er derfor meget tilfredse med, at regeringen nu har lyttet og taget action. Det har kæmpe stor betydning for rigtig mange virksomheders likviditet, at man ikke skal indbetale A-skat og AM-bidrag lige nu og her, hvor pengene fra hjælpepakkerne endnu ikke er ude at arbejde”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Folketinget har for nylig udskudt betalingsfristen for virksomheders kommende tre indbetalinger af A-skat og AM-bidrag. Udskydelsen af betalingsfristen er dog først gældende for april. Skatteministeriet har tidligere afvist at udskyde betalingen for marts med den begrundelse, at IT-systemerne var for skrøbelige til at foretage ændringer. Nu meddeler ministeriet, at man er klar til at give fritagelse for renter og gebyrer, hvis fristen ikke bliver overholdt.

”Vi har foreslået netop den løsning, som Skatteministeriet nu præsenterer. Derfor skal der lyde en stor tak til regeringen for at imødekomme forslaget. I hotel-, restaurant- og turisterhvervet har virksomhederne nu i flere uger været stort set uden indtægter, og det er derfor en stor hjælp, at de nu kan beholde likviditeten”, siger Katia K. Østergaard.

Skatteforvaltningen kan under helt særlige omstændigheder fritage virksomheder for betaling af renter og gebyrer, og det er Skattestyrelsens vurdering, at corona-krisen er ”helt særlige omstændigheder”.

I første omgang vurderer styrelsen, at i hvert fald virksomheder, som er lukket, får imødekommet en ansøgning om fritagelse for renter og gebyrer. Det betyder, at lukkede hoteller, restauranter, cafeer, natklubber, osv. vurderes at kunne få godkendt en ansøgning.

Ifølge Skattestyrelsen gælder tilbuddet til erhvervslivet ikke moms, der skulle være betalt i marts. Det skyldes, at den vedrører tiden, før der blev pålagt restriktioner som følge af coronavirus.

Log ind