HORESTA tager til efterretning, at regeringen nu opfordrer til aflysning af alle arrangementer med over 1000 deltagere. Opfordringen kommer som en reaktion på situationen omkring Corona-virussen.

”Vi stoler selvfølgelig på myndighedernes vurdering af, hvad der skal til for at håndtere situationen lige nu. Vi har tidligere advaret imod en overreaktion på Corona-virussen, men myndighederne har efter vores opfattelse hidtil handlet afdæmpet og undladt at bidrage til at køre en stemning op. Regeringens nye opfordring fra i dag svarer til, hvad vi har set af tiltag i andre lande”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Mange aflysninger
Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er det erhverv, som bliver ramt først og med størst kraft i forbindelse med en begivenhed som Corona-virussen. Sådan er det også i øjeblikket, hvor branchen i løbet af den seneste uges tid har konstateret stor nervøsitet og usikkerhed, hvilket har medført mange aflysninger og færre bookinger fremadrettet.

”Vores erhverv står i en meget svær situation lige nu, og regeringens nye opfordring kommer til at koste erhvervet dyrt. Vi er i daglige møder med regeringsrepræsentanter omkring situationen for vores erhverv, som tages meget alvorligt. Vi har noteret os, at statsministeren udtrykker, at vi har et fælles ansvar, og vi drøfter forskellige scenarier for, hvad der kan ske på kort og lidt længere sigt, samt hvilke tiltag, der med fordel kan foretages i den forbindelse for at hjælpe vores erhverv”, siger Katia K. Østergaard og nævner, at man tidligere har set eksempler på hjælpepakker. For eksempel i forbindelse med askeskyen for ti år siden.

Et klart budskab
Hun understreger samtidig, at på kort sigt er den bedste hjælp til turisterhvervet, at vi som samfund, herunder i erhvervslivet, ikke overreagerer på situationen og hele tiden følger myndighedernes anvisninger.

”Det er vigtigt, at vi agerer i henhold til myndighedernes vejledning og ikke selv begynder at opfinde yderligere regler. Vi har alle et stort ansvar for at få stoppet den panik, der er skabt, så vores samfund kan køre, for ellers kommer det på et tidspunkt til at koste arbejdspladser. Hvis vi ikke har bookinger på vores hoteller og kongrescentre, er der heller ikke nogen, der skal levere og transportere varer og så videre. Så det går meget hurtigt i ring og breder sig til andre brancher også”, siger Katia K. Østergaard og nævner eksempler på større danske virksomheder, som aflyser arrangementer med helt ned til 20 personer.

”At regeringen nu opfordrer til at aflyse eller udskyde arrangementer med over 1000 deltagere er jo samtidig et klart budskab om, at der ikke er grund til at aflyse mindre arrangementer, hvad enten det er møder, konferencer, kurser eller events af forskellig karakter. Men man skal selvfølgelig være opmærksom på myndighedernes vejledning til forebyggelse af smittespredning”, siger Katia K. Østergaard.

I forlængelse af regeringens opfordring, er det HORESTAs melding til medlemmerne, at det i den aktuelle situation er de almindelige afbestillingsregler, der gælder. Det betyder, at man som udgangspunkt ikke omkostningsfrit kan aflyse arrangementer med over 1.000 deltagere.

Læs hele HORESTAs vejledning om håndtering af coronavirus (kræver medlemslogin)

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Se også

Log ind