Se FAQ om mundbind og lukketid

Torsdag den 17. september trådte de nye regler om lukketid kl. 22 og mundbind i kraft for serveringssteder, hvor det er muligt at indtage mad og drikkevarer på salgsstedet.

Se myndighedernes præciseringer af de nye regler i HORESTAs FAQ om mundbind og lukketider.

Har du spørgsmål? Ring til HORESTAs callcenter
Hverdage 8.30 - 17.00
Telefon +45 35 24 80 40

Event1.gif

FORSAMLINGSFORBUD, PLADSKRAV OG ÅBNINGSTIDER

Forsamlingsforbuddet som følge af COVID-19 er på 10 personer. Dog er der vedtaget en række undtagelser til forsamlingsforbuddet, således at man kan samles mere end 10 personer til møder, kurser, konferencer og fester mv., hvis gæsterne ”i det væsentlige” sidder ned på faste pladser med ansigtet vendt mod en scene, et podium eller lign.

Yderligere information om forsamlingsforbud

Restaurant4.gif (1)

GENOPRETNINGSPAKKE

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker, som skal holde hånden under erhvervslivet her og nu. HORESTA har kæmpet en række tiltag igennem, men der er brug for endnu mere. HORESTA foreslår på den baggrund en række tiltag for dansk turisme- og oplevelsesindustri.

Læs mere om HORESTAs forslag til en genopretningspakke

TomCafe.jpg

ANALYSER AF CORONA-SITUATIONEN

HORESTA har gennemført flere medlemsundersøgelser og analyserer her svarene med fokus på bl.a. virksomhedernes åbningsstatus, Corona-krisens påvirkning på efterspørgsel/omsætning, reduktion i bemanding, værdien af hjælpepakkerne samt virksomhedernes vurdering af deres overlevelsesmuligheder.

Se HORESTAs Corona-analyser (kræver medlemslogin)

ErhvervHelp.jpg

OVERBLIK OVER CORONA-TILTAG

Regeringen har gennemført en række hjælpepakker. Samtidig har HORESTA indgået aftaler med 3F, som skal lette på omkostningerne for erhvervet. Find ud af hvordan I kan få glæde af de mange tiltag.

Se alle hjælpepakkerne

PeopleW8.jpg

Håndtering af personale

Få overblik over de regler der gælder for hjemsendelse, løn i forbindelse med hjemsendelse, trepartsaftale, HORESTA/3F-afale, håndtering af syge medarbejdere mv.

Få information om personalejura

 

PeopleW6.jpg

Afbestillingsregler

Den aktuelle corona-krise har medført et stort antal afbestillinger. Men hvilke regler gælder, når gæsten annullerer bookingerne?

Se vilkår for afbestilling

Kitchen7.gif

Uddybende information om kompensation til virksomheder, selvstændige og arrangører

Det er muligt for virksomheder at få hel eller delvis kompensation for faste udgifter ved omsætningsnedgang, og for små selvstændige og erhvervsdrivende ydes kompensation for omsætningstab. Også arrangører af større arrangementer kan få kompensation.

Få overblik over kompensationsordninger

vask.gif

Forebyggelse og sygdomshåndtering

Se vores råd til, hvordan man sikrer hygiejnen, sikrer forebyggelse og håndterer tilfælde af sygdom. Vi anbefaler desuden, at I løbende holder jer orienteret på Coronasmitte.dk

Se vores råd her

SKAT.jpg

UDSKYDELSE AF A-SKAT, B-SKAT, AM-BIDRAG OG MOMS

Find spørgsmål og svar om udskydelse af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms i forbindelse med regeringens hjælpepakke.

Få overblik over frister og vilkår

christiansborg.gif

MOMSLÅN OG STATSGARANTI AF LÅN

Folketinget har den 30. april 2020 vedtaget et lovforslag om momslån til SMV'er. 

Der er desuden etableret en garantiordning, som giver virksomheder mulighed for at få en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til at dække omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19.

Se muligheder for statsgaranti

Restaurant28.jpg

HVAD SKER DER MED HUSLEJEN?

HORESTA har udarbejdet et notat om, hvorvidt der er bestemmelser i erhvervslejeloven, som kan give støtte til påstand om lejenedsættelse.

Derudover har HORESTA udarbejdet et brevudkast, som kan anvendes til at kontakte udlejer med henblik på huslejenedsættelse.

Begge dele kan hentes på denne side (kun for medlemmer)

Waiter-440x306.gif

ARBEJDSFORDELING

Der er den 31. august 2020 indgået en trepartsaftale om en midlertidig arbejdsfordelingsordning. Loven er vedtaget den 10. september 2020, og trådte i kraft den 14. september 2020. Ordningen kan iværksættes fra den 14. september 2020.

Find svar om arbejdsfordeling

Retningslinjer for genåbning

Erhvervsministeriet har som led i genåbningen udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal følges. Vi har samlet retningslinjerne til dig.

Har du spørgsmål? Ring til HORESTAs callcenter
Hverdage 8.30 - 17.00
Telefon +45 35 24 80 40

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne