Når man er i en fælles båd, kan man ro med større kraft end hver for sig. Forudsat selvfølgelig at man er enig om retningen. Og kæntrer båden, ja, så rammer det os alle. Det billede virker 1:1 på den situation, EU befinder sig i nu. I kraft af EUs indre marked er vi alle - Danmark og resten af EU-landene - i samme båd.

Sådan skriver Stine Bosse, formand for Europabevægelsen, og Jens Zimmer Christensen, formand for HORESTA og præsident for den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation HOTREC, i dette fællesindlæg.

”Det er problematisk, at regeringen har indført den såkaldte seksdagesregel. Særligt nu i juli måned, hvor turismen kunne få økonomien i gang. Reglen begrænser EU-borgere i at komme til Danmark, medmindre de har seks dages bekræftede bookinger. Da en gennemsnitlig booking i Danmark er 2,2 dage, er det reelt et forbud mod indrejse i de større danske byer,” lyder det fra de to forfattere.

De mener ikke, at seksdagesreglen er ikke i den ånd, som ligger i Kommissionens anbefalinger til landene. Kommissionen anbefalede, at de indre grænser skulle åbnes allerede 15. juni. Logikken var, at når smittetrykket var ensartet i forskellige lande, kunne landene booste økonomien uden at spille hasard med borgernes helbred. Jo flere lande, der åbner økonomien, jo større bliver den økonomiske aktivitet også. Jo mere nølende, vi modsat er med at få åbnet vores økonomier, jo længere bliver køen foran jobcentre i hele EU.

”Seksdagesreglen kunne til nød være forståelig, hvis der var sundhedsfagligt bevis for, at den virkede. Eksempelvis holder vi jo afstand, vasker hænder og spritter, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler det. Men seksdagesreglen er kun et politisk valg. Når det gælder smittetrykket i Danmark, ville en fælles EU-strategi også være i vores interesse. Vi kunne i højere grad styrke ECDC (EUs sundhedsmyndighed), skabe et fælles lager af medicinsk udstyr og satse på forskning inden for coronavirus. Vi burde samtidig have et fælles, ensartet og gennemskueligt advarselssystem på EU-plan,” skriver Stine Bosse og Jens Zimmer Christensen.

De mener, at det med fordel kunne være knyttet op til en fælles EU-smittesporings-app, inspireret af de gode danske og tyske nationale apps, som beklageligvis ikke taler sammen lige nu. En måling fra den europæiske tænketank ECFR har for nylig vist, at et stort flertal på 63 pct. af europæerne oplever et behov for den slags yderligere samarbejde på EU-niveau under coronakrisen. I Danmark gælder det over halvdelen af befolkningen.

Afslutningsvis skriver Stine Bosse og Jens Zimmer Christensen, at seksdagesreglen med stor sandsynlighed i strid med EU-retten. Det vurderer partner i Horten, Andreas Christensen, for et par uger siden, da HORESTA havde sat advokathuset på sagen.

”Grundlæggende fastsætter EU-retten, at et land ikke må tilbyde serviceydelser til sit eget folk og samtidig holde andre EU-borgere fra det. Men det er det, vi gør. Regelsættet om serviceydelser er netop lavet ud fra idéen om, at når man er i samme båd i kraft af vores økonomier, så duer det ikke, at vi sejler i forskellige retninger med 27 forskellige regelsæt. Det forlænger kun køen foran jobcentrene. Og det er præcis det, Danmark medvirker til, når vi, som nu, bruger vores åre til at bremse, mens de andre EU-lande roer til,” skriver de to forfattere.

Log ind