Ca. 3.100 virksomheder inden for hotel- og restauranterhvervet får i disse dage deres forskudsopgørelse for 2020 fra AUB. Forskudsopgørelsen viser, hvor mange elever virksomheden bør uddanne i forhold til antal faglærte. På virk.dk kan I se samtlige tal, der danner forudsætningerne for opgørelsen.

Det praktikplads-AUB var en del af trepartsaftalen i 2016 og trådte i kraft 1. januar 2018.  

Praktikplads-AUB tildeler årligt hver virksomhed et måltal for, hvor mange elever virksomheden skal uddanne i forhold til virksomhedens antal faglærte medarbejdere. Virksomheder som ikke opfylder deres måltal for elever pålægges 27.000 kr. i merbidrag pr. manglende årselev.

For virksomheder som opfylder deres måltal, kan der opnås praktikpladsbonus på 25.000 kr. Det kræver dog, at virksomhederne både opfylder deres måltal samt øger andelen af elever sammenlignet med de tre foregående år.

Derudover får virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale på fordelsuddannelser en bonus pr. uddannelsesaftaler.

Virksomhederne får en bidragsnedsættelse for hver faglært medarbejder, som er ansat. Det udgør i 2020 180,70 kr.

 I foråret 2021 udsendes årsopgørelsen for 2020 praktikplads-AUB.

 Nedenfor gennemgås og forklares de parameter, som fremgår af din forskudsopgørelse på virk.dk

I mangler elever for at få praktikbonus

 X helårselever

Boksen angiver hvor mange helårselever, I skal ansætte for at opnå praktikbonus. Det er mængden, I skal øge antal elever med sammenlignet med de tre forrige år.

 

I står til at få udbetalt eller betale

 XX beløb

Boksen angiver, om I samlet står til udbetaling eller opkrævning på nuværende tidspunkt. Dette tal er et her og nu billede på baggrund af jeres nuværende situation. Dette tal vil ændres, hvis forudsætningerne ændres

Fordelsbonus

Ja eller nej

Boksen angiver om jeres uddannelsesaftaler på nuværende tidspunkt er omfattet af fordelsbonus.

Fordelsuddannelser opgøres først i foråret 2021, hvor det vides om uddannelsen opfyldte kriterierne til fordelsuddannelse.

Dette afgør, om I får udbetalt fordelsbonus.

 

Jeres mål for elevpoint

Tallet angiver jeres måltal for elevpoint. Tallet er ikke direkte sammenligneligt med årselever. Det er fordi, at nogle uddannelser vægtes højere end andre.

Jeres aktuelle elevpoint

Tallet angiver jeres nuværende elevpoint.

Opgørelse over mål og nuværende elevpoint

Her kan I se, om I opfylder jeres måltal for elever. Det er denne opgørelse som afgør, om I skal betale merbidrag i forhold til jeres måltal.

Jeres praktikplads AUB

Her opgøres jeres samlet Praktikplads-AUB

Som forud for årsopgørelsen vil tage afsæt i jeres bidragsnedsættelse for faglærte medarbejdere samt evt. merbidrag for manglende opfyldelse af måltal.

Fordelsbonus og praktikpladsbonus beregnes først ved årsopgørelsen

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Log ind