Har jeres medarbejdere brug for at udvikle kompetencerne på fødevarehygiejne og bæredygtighed samt salg, service, værtskab og kommunikation? Så er et nyt kursusforløb måske noget for jer.

HORESTA, 3F, Københavns Erhvervshus og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil med initiativet sikre en højere faglighed hos deltagerne og medvirke til at motivere ledige og medarbejderne i erhvervets virksomheder fra hele Sjælland.

”Vi mangler kvalificeret arbejdskraft til branchen over hele Sjælland, og der er 8.200 nye hotelværelser på vej til København over de kommende tre år. Derfor har HORESTA, STAR og 3F i fællesskab etableret Branchenetværk Sjælland, som har til formål at opkvalificere ledige og ansatte i branchen til at kunne varetage de mange nye jobs, vi forventer i de kommende år. Vi håber, virksomhederne til tage godt imod dette initiativ og deltage aktivt i det fremadrettede arbejde” siger regionschef Jesper Bengtson.

Han tilføjer, at dette forløb blot er det første i en række af initiativer, som branchenetværket har på tegnebrættet for at bidrage til at løse virksomhedernes rekrutteringsudfordringer.

Kurserne er alle meritgivende på tjeneruddannelsen. Som virksomhed kan man søge VEU-godtgørelse og overenskomstdækkede virksomheder har mulighed for at få et ekstra tilskud fra kompetenceudviklingsfonden.

Deltagerpris: kr. 6.879,20.

Det er muligt at få VEU-godtgørelse og tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. Tilskuddet på 15.000 kr. dækker 10 dages AMU-kursus for beskæftigede medarbejdere.

Har du en interesse i at tilmelde medarbejdere eller høre mere om mulighederne for efteruddannelse af dit personale og mulighederne for løntilskud fra Kompetenceudviklingsfonden, er du mere end velkommen til at kontakte de to chefkonsulenter i ’Ja tak til efteruddannelse’:

Forløbet

For-forløbet (3. -7. februar) – en del af screeningen.

Kursusforløbet (17. februar – 17. marts)

Deltagerne opnår kompetencer inden for: råvarer, anretning, grundtilberedning, fødevarehygiejne og bæredygtighed samt salg, service, værtskab og kommunikation.

Baggrund

  • 841 gastronomelever er i gang med uddannelsen mod 1080 i 2016 svarende til et fald på uddannelsen på 22 procent.
  • 104 tjenerelever er i gang med uddannelsen mod 136 i 2016 svarende til et fald på uddannelsen på 24 procent.
  • Der er 8.200 nye hotelværelser på vej til København over de kommende 3 år. Det svarer til en kapacitetsudvidelse på 47 procent.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Log ind