Som omtalt tidligere har regeringen nedsat 13 klimapartnerskaber, der skal komme med bud på, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at nedbringe CO2-udledningen i Danmark med 70 procent frem mod 2030.

HORESTA deltager i partnerskabet for service-, IT-, rådgivning og turismebrancherne. Et partnerskab, som også rummer restaurant- og kantineerhvervet.

Klimapartnerskaberne skal aflevere deres anbefalinger til regeringen til marts, og HORESTA har spillet ind med en række forslag, der tager afsæt i vores mangeårige arbejde og nye bæredygtighedsstrategi. Men vi vil fortsat gerne modtage forslag og gode ideer fra medlemmerne.

”Da vi lavede vores bæredygtighedsstrategi tog vi afsæt i, hvor langt erhvervet er lige nu, og hvor der er lavthængende frugter, der kan plukkes. Der er allerede taget mange initiativer på hoteller og restauranter, der nedbringer virksomhedernes klimaaftryk. Men vi vil fortsat rigtig gerne høre fra medlemmer, som har gode bud på, hvor der kan sættes ind”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA og deltager i arbejdet i klimapartnerskabet.

Hun er særligt interesseret i at høre eksempler på, om lovgivningen spærrer for bæredygtige initiativer, som ellers ville kunne bidrage til CO2-reduktionen.

”Vi ved, at viljen til omstilling er til stede i erhvervet. Derfor er tåbeligt, hvis lovgivningen bremser for gode ideer. Er det tilfældet, vil vi bede vores medlemmer om at gøre opmærksom på det. Klimapartnerskaberne er det oplagte sted at tage sådanne barrierer op”, siger Kirsten Munch.

Hun efterlyser også forslag fra medlemmerne til støtteordninger, puljer, partnerskaber eller andet, som kan sætte yderligere gang i den bæredygtige omstilling.

Har du et indspark til klimapartnerskabet – stort eller lille – må du meget gerne skrive til HORESTAs miljøchef, Mikal Holt Jensen på [email protected].

Mikal.jpg
Miljøchef, Green Key
Mikal Holt Jensen

Gratis webinar: Få hjælp til jeres CO2-beregninger

Den grønne dagsorden fylder mere og mere blandt virksomheder og særligt CO2-udledningen fylder, når man taler om bæredygtighedsprofiler. Derfor inviterer HORESTA til webinar, hvor I kan få hjælp til jeres CO2-beregninger.

Log ind