Elever har siden 1. maj været omfattet af en særlig løntilskudsordning, hvor virksomheden automatisk modtager op til 90% løntilskud pr. elev. Ordningen udløber den 31. december 2020. I forbindelse med genåbning af lønkompensationsordningen har det givet anledning til spørgsmål i forhold til eleverne.

Elever er ligesom tidligere også omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal dog vælge, hvorvidt eleven skal høre under løntilskud eller lønkompensation. Såfremt virksomheden medtager elever i lønkompensation bortfalder løntilskuddet automatisk.

På begge ordninger må eleverne arbejde, samt virksomheden må ansætte nye elever, mens der modtages enten tilskud eller kompensation.

Lønkompensationsordningen giver 90% tilskud til elever, hvorimod løntilskud giver henholdsvis 75% og 90% afhængig af elevens ansættelsesdato. Dermed er det HORESTAs vurdering, at det for langt de fleste virksomheder er mere fordelagtigt, at medtager eleverne i lønkompensation, da lønkompensation giver samme tilskud på 90 pct., som det maksimale løntilskud. Elever i lønkompensation kan yderligere tælles med som hjemsendt. Dette er ikke muligt under løntilskud.

I den periode hvor eleven er omfattet af lønkompensation suspenderes prøvetiden. Dette betyder, at uddannelsesaftalen ikke kan ophæves, når der modtages lønkompensation, medmindre ophævelsen skyldes tvingende grunde, som f.eks. tyveri.

 

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Log ind