Elever har siden 1. maj været omfattet af en særlig løntilskudsordning, hvor virksomheden automatisk modtager op til 90% løntilskud pr. elev. Ordningen udløber den 31. december 2020. I forbindelse med genåbning af lønkompensationsordningen har det givet anledning til spørgsmål i forhold til eleverne.

Elever er ligesom tidligere også omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal dog vælge, hvorvidt eleven skal høre under løntilskud eller lønkompensation. Såfremt virksomheden medtager elever i lønkompensation bortfalder løntilskuddet automatisk.

På begge ordninger må eleverne arbejde, samt virksomheden må ansætte nye elever, mens der modtages enten tilskud eller kompensation.

Lønkompensationsordningen giver 90% tilskud til elever, hvorimod løntilskud giver henholdsvis 75% og 90% afhængig af elevens ansættelsesdato. Dermed er det HORESTAs vurdering, at det for langt de fleste virksomheder er mere fordelagtigt, at medtager eleverne i lønkompensation, da lønkompensation giver samme tilskud på 90 pct., som det maksimale løntilskud. Elever i lønkompensation kan yderligere tælles med som hjemsendt. Dette er ikke muligt under løntilskud.

I den periode hvor eleven er omfattet af lønkompensation suspenderes prøvetiden. Dette betyder, at uddannelsesaftalen ikke kan ophæves, når der modtages lønkompensation, medmindre ophævelsen skyldes tvingende grunde, som f.eks. tyveri.

 

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Log ind