Hvad betyder den nye overenskomst for jeres virksomhed?

HORESTA inviterer til overenskomstkurser i både København og Jylland i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2020.

Herudover vil vi fokusere på:

 • Faggrupper
  • Vagtplanering
  • Aflønning
  • Sygdom og barsel
  • Lokalaftaler
  • Fratrædelse

Kurset er primært rettet mod medarbejdere, som enten har et ledelsesmæssigt ansvar over for øvrige medarbejdere, eller som i et eller andet omfang har at gøre med aflønningen af medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten. Undervisningen v il tage udgangspunkt i de praktiske problemstillinger som deltagerne oplever i deres hverdag.

Tid & Sted
1. september 2020 kl. 8.30 til 16.00 på Frederiksberg.

30. september 2020 kl. 8.30 til 16.00 hos Vejlsøhus.

Undervisere
I København står advokat David Bar-Shalom & advokatfuldmægtig Jesper Boding for kurset, mens det hos Vejlsøhus bliver advokat Karina Lafrenz.

Vigtige oplysninger
Tilmelding er bindende. Ved afmelding inden kursusstart opkræves det fulde beløb.

Kontakt Juridisk afdeling, sekretær Stine Byskov på tlf: 35 24 80 48 eller e-mail: [email protected] for yderligere oplysninger.

Virksomhedsspecifikke kurser
Der er også mulighed for at få arrangeret et virksomhedsspecifikt kursusforløb, hvor underviserne inden kurset vil udarbejde et målrettet kursusprogram. Kontakt juridisk afdeling på tlf: 35 24 80 48 eller e-mail: [email protected] for at høre nærmere om mulighederne samt priser.

KarinaLafrenz.jpg
Juridisk chef
Karina Lafrenz

Lær at forbedre din virksomheds indtægter

HORESTA inviterer den 14. maj på kursus i Revenue Management, hvor du vil få præsenteret en række værktøjer til at optimere salg, kundeservice og at forbedre indtjeningen.

Log ind