Domstolsstyrelsen søger lige nu sagkyndige, som kan bidrage med brancheindsigt og øge kvaliteten af afgørelser i småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Småsagsprocessen er en særlig forenklet retssagsprocedure, der finder anvendelse i civile retssager om mindre krav.

Den sagkyndige er en ekspert med stor teoretisk viden inden for det fagområde, retssagens tvist drejer sig om. Som sagkyndig vil du bl.a. kunne blive bedt om at udarbejde en sagkyndig erklæring, som så vil indgå som et af beviserne i den pågældende sag.

Beskikkelsen gælder for fire år og er frivillig, forstået på den måde, at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen.

Hvis du er interesseret, kan du her læse mere om beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen.

Du kan søge om at blive sagkyndig på opslaget som hedder ”Sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark” under ledige stillinger på domstol.dk.

Se også

Log ind