Erhvervslivet kan levere betydelige bidrag til mange af de mål, som regeringen har sat. Men det er en vigtig forudsætning, at regeringen retter sit fokus mod at sikre bedre konkurrencevilkår for den private sektor, og det er der for lidt fokus på i det netop offentliggjorte forslag til finanslov, mener HORESTA.

”Hotel-, restaurant- og turisterhvervet kan skabe beskæftigelse til personer på kanten af arbejdsmarkedet, vi kan skabe vækst i alle dele af landet, levere et betydeligt bidrag til integrationen af flygtninge og indvandrere og ikke mindre understøtte en ambitiøs, grøn omstilling. Men forudsætningen er, at vi har de rette rammevilkår. I finanslovsforslaget er der al for meget fokus på, hvordan pengene skal bruges, fremfor hvor pengene til øget velfærd skal komme fra”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard i en kommentar til finanslovsforslaget.

Positive signaler

HORESTA beklager, at regeringens forslag i stedet rummer en række nye afgifter, som vil belaste erhvervslivet.

”Det er det sidste vi har brug for i en hård, international konkurrence”, siger Katia K. Østergaard.

Hun glæder sig over, at regeringen har signaleret villighed til at finde nye løsningsmodeller for at imødegå en af de største udfordringer for hotel-, restaurant- og turisterhvervet – nemlig manglen på arbejdskraft. Hotel-, restaurant- og turisterhvervet oplever, at hver tredje rekruttering er forgæves, og derfor efterlyser HORESTA tiltag, som letter adgangen til arbejdskraft. Herunder fra 3. verdenslande.

”Det er ganske enkelt en forudsætning for fortsat vækst i vores erhverv, at vi har adgang til arbejdskraft. Om den er dansk eller udenlandsk er ikke afgørende. Det afgørende er, at den er kvalificeret og motiveret”, siger Katia K. Østergaard.

HORESTA har haft møde med flere af de nye S-ministre og har oplevet stor forståelse for, at erhvervslivet spiller en central rolle i at indfri regeringens målsætninger.

”Det er klart, at regeringen lige nu skal indfri en række velfærdsvalgløfter. Men vi tror på, at der er forståelse for, hvor meget vi kan bidrage med under de rette betingelser”, siger Katia K. Østergaard.

Log ind