Den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation HOTREC præsenterede tirsdag en hvidbog med erhvervets politiske mærkesager i Europa for den kommende valgperiode. Her var fem områder fremhævet: Deleøkonomi, regulering, digitale rammebetingelser, fødevarelovgivning og arbejdskraft.

HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen sidder også for bordenden i HOTREC. Han udtaler om hvidbogen.

”Med 11,9 mio. medarbejdere og 1,6 mio. nye arbejdspladser skabt de seneste fire år er hotel- og restauranterhvervet en drivkraft for økonomien i EU. Vores hvidbog giver anbefalinger til politikerne i EU, der kan skabe jobs, vækst og innovation og gøre hospitality-sektoren til en hjørnesten i den bæredygtige turismeudvikling i EU”, fortæller Jens Zimmer Christensen.

Den ansvarlige kommissær for erhvervet, Elżbieta Bieńkowska, kvitterede for HOTRECs arbejde og anbefalinger.

”Hospitality-erhvervet spiller en vigtig rolle i europæiske turismes globale succes. Vi ser frem til at fortsætter vores samarbejde med HOTREC for at adressere de udfordringer, som turismen står overfor og sikre branchens bæredygtighed og udvikling i fremtiden”, fortalte hun til de flere end 100 fremmødte". Elżbieta Bieńkowska er kommissær med ansvar for det interne marked, industri, entrepreneurskab samt små- og mellemstore virksomheder.

Blandt de fremmødte var også Søren Gade (V), som sidder i Europa-Parlamentets udvalg for transport og turisme (TRAN).

Derfor virker klassifikationsordningen

Euronews Travel har talt med Hotel Stars Unions præsident, Markus Luthe, for at blive klogere på, hvordan en hotelklassifikation præcist fungerer.

Log ind