Den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation HOTREC præsenterede tirsdag en hvidbog med erhvervets politiske mærkesager i Europa for den kommende valgperiode. Her var fem områder fremhævet: Deleøkonomi, regulering, digitale rammebetingelser, fødevarelovgivning og arbejdskraft.

HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen sidder også for bordenden i HOTREC. Han udtaler om hvidbogen.

”Med 11,9 mio. medarbejdere og 1,6 mio. nye arbejdspladser skabt de seneste fire år er hotel- og restauranterhvervet en drivkraft for økonomien i EU. Vores hvidbog giver anbefalinger til politikerne i EU, der kan skabe jobs, vækst og innovation og gøre hospitality-sektoren til en hjørnesten i den bæredygtige turismeudvikling i EU”, fortæller Jens Zimmer Christensen.

Den ansvarlige kommissær for erhvervet, Elżbieta Bieńkowska, kvitterede for HOTRECs arbejde og anbefalinger.

”Hospitality-erhvervet spiller en vigtig rolle i europæiske turismes globale succes. Vi ser frem til at fortsætter vores samarbejde med HOTREC for at adressere de udfordringer, som turismen står overfor og sikre branchens bæredygtighed og udvikling i fremtiden”, fortalte hun til de flere end 100 fremmødte". Elżbieta Bieńkowska er kommissær med ansvar for det interne marked, industri, entrepreneurskab samt små- og mellemstore virksomheder.

Blandt de fremmødte var også Søren Gade (V), som sidder i Europa-Parlamentets udvalg for transport og turisme (TRAN).

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Log ind