Gennem erhvervets fonde er der mulighed for at søge tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Alle HORESTAs medlemsvirksomheder med overenskomst modtager i uge 8 en opkrævning til Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets (HRT) Kompetenceudviklingsfond og Samarbejdsfonden. Sidste frist for indbetaling er den 14. marts. Opkrævningerne til fondene sker halvårligt.

Søg om tilskud til efteruddannelse på uddannelsesfonde.dk

Fondene, der administreres af PensionDanmark, yder tilskud til medarbejdernes selvvalgte efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til, samt information om satserne på tilskuddet. 

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra fondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den fond, som de er tilknyttet. 

Læs evt. mere på pension.dk/uddannelsesfonde.

Det skal virksomheden betale til fonden

PensionDanmark opkræver 400 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år til fondene. Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 1. halvår 2019 vil blive sendt ud i august 2019. Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får nu opkrævningerne via e-Boks og ikke som tidligere med post. De virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind