Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelsen er i 2020 udpeget som fordelsuddannelser af undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil. Det betyder, at uddannelserne i 2020 er karakteriseret ved gode praktikpladsmuligheder og ikke mindst efterfølgende beskæftigelse.

Fordelsuddannelser er ikke kun til gavn for eleverne og deres valg. Virksomheder som ansætter elever på fordelsuddannelser står også til en økonomisk bonus, såfremt uddannelsen ved udgangen af året også lever op til kriterierne.

Kriterier for at opnå fordelsbonus for fordelsuddannelser:

  1. Der er frit optag til uddannelsen.
  2. Andelen af uddannelsesaktive elever, som har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen, og som efter tre måneder ikke har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, må ikke overstige 10 pct. i bonusåret.
  3. Omfanget af skolepraktik må ikke overstige 15 pct. på den enkelte fordelsuddannelse set over et år

Såfremt uddannelserne lever op til disse kriterier fordeles den fastsatte fordelsbonus på 20. mio. blandt de virksomheder som i 2020 indgik uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser. Bonus kan maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. praktikårselev. Bonussen udbetales på baggrund af antallet af uddannelsesaftaler (praktikpladser) hvert år målt i praktikårselever.

Da den samlede pulje er på 20 mio. kr., betyder det, at hvis antallet af praktikårselever overstiger 4.000 praktikårselever et år, nedsættes bonussen tilsvarende. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler tilskuddet umiddelbart efter, at opgørelsen er foretaget, hvilket forventes at være medio året efter bonusåret. For 2020 vil det betyde, at bonus for fordelsuddannelserne forventeligt udbetales medio 2021.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Se også

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Log ind