af Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA

TV-Avisen kunne i aftes afdække en fast trafik af kinesiske kokke til Danmark, som bliver udnyttet på det groveste med lange arbejdsdage og lave lønninger som et gennemgående træk. Fortrinsvis af kinesiske restauratører.

Kokkene kommer hertil under den såkaldte beløbsordning, men arbejder efterfølgende på ofte kummerlige vilkår, hvor sorte penge, indkvartering i baglokaler og lange udsigter til arbejdstilladelser er gennemgående træk.

I HORESTA tager vi selvfølgelig skarpt afstand fra den grove svindel og det menneskesyn, der ligger bag behandlingen af de pågældende kinesiske kokke. Vi glæder os derfor over, at beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye her meldt ud, at han vil sætte ind med mere kontrol og højere bødestraffe.

Det er af flere årsager vigtigt, at der bliver slået hårdt ned for at komme svindlen til livs. Dels er der tale om en umenneskelig og uværdig behandling, dels skader det erhvervets omdømme og er stærkt konkurrenceforvridende.

Det er myndighedernes opgave at sikre, at lovgivningen bliver overholdt, og at der ikke udstedes opholds- og arbejdstilladelse til virksomheder, som svindler med ordningerne.

Kontrollen behøver ikke at være en svær opgave at løfte. Man kan ganske enkelt indlede med at se på tre nøgletal: Restauranternes åbningstider, antal medarbejdere og omsætning. I HORESTA kender vi branchens nøgletal. Afviger en restaurant væsentligt fra dem, kan det være en indikation for myndighederne af, at forholdene skal undersøges mere i dybden, inden tilladelse udstedes.

I HORESTA foreslår vi, at der etableres en udvidet fasttrack-ordning for udenlandsk arbejdskraft målrettet de professionelle virksomheder, som altid spiller efter reglerne. Det ville samtidig frigøre ressourcer til at fokusere kræfterne på de brodne kar.

I HORESTA har vi gennem lang tid kæmpet for at få sænket indtægtsgrænsen i beløbsordningen, så vores erhverv kan få adgang til mere udenlandsk arbejdskraft. Det er vigtigt, at sagen om de kinesiske kokke nu ikke bliver (mis)brugt til at afspore denne debat.

Hotel- og restauranterhvervet har hårdt brug for adgang til mere udenlandsk arbejdskraft. At et meget lille udsnit af branchen har set sit snit til på det groveste at svindle med ordningen, skal og må ikke ødelægge det for den professionelle del af branchen, der er dybt afhængig af udenlandsk arbejdskraft.

Der vil altid være risiko for svindel, uanset hvilken indtægtsgrænse der er i beløbsordningen. Det afgørende er, at myndighederne gennemfører en effektiv kontrol og udsteder bøder, der kan mærkes, hvis ordningen misbruges.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind