Af Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA

Da regeringen og dens støttepartier sent mandag aften gav hinanden hånd på finanslovsaftalen for næste år, indebar det blandt meget andet en tredobling af afgifterne på engangsservice.

En tredobling!!!

Én ting er, at der var tale om en finanslov med hovedvægt på velfærd og klima. En anden, at man på denne måde med et snuptag brandbeskatter en branche, der er helt afhængig af at kunne bruge engangsservice. Og som om det ikke var nok. Man har sendt et lovforslag i høring inden man politisk har drøftet indholdet til ende, ændringen skal gennemføres med kortest mulige varsel til ikrafttrædelse om mindre end en måned og - som om det ikke var nok - med få dages høringsmulighed for interesseorganisationer som HORESTA.

Forslaget vil ramme alle virksomheder, der er afhængige af engangsservice som drikkebægre, engangskopper, isskåle og pølsebakker. Både food-truck’en, brugerkæden og sportseventet. For de største virksomheder i restauranterhvervet vil ekstraregningen løbe op i et tocifret millionbeløb, som man så bare overnight lægger oven i de skatter og afgifter, der i forvejen betales.

Det hele bliver kun værre af, at afgiftsstigningen gælder alle former for engangsservice. Også den grønne og klimavenlige!

I en tid hvor S-regeringen har lagt pres på erhvervslivet for at bakke op om målsætningen om en reduktion af Co2-udledningen på 70 procent frem mod 2030, er det decideret kontraproduktivt at brandbeskatte klimavenlige og ofte dyrere engangsservice på den måde.

Under finanslovsforhandlingerne opfordrede vi politikerne til i det mindste at differentiere afgiftsstigningen (på det tidspunkt var der lagt op til en fordobling) for at skabe et incitament for virksomhederne til at jagte de grønne løsninger og dermed være med til at udvikle markedet for klimavenligt og bionedbrydeligt engangsservice.

Omstillingen i branchen er på vej. Men regeringen gør det nu dyrere at udvikle en klimavenlig forretning. Det bionedbrydelige materiale er oftest tungere, og da afgifterne er vægtbestemt, vil de tre-doblede afgifter ramme de klimavenlige løsninger endnu hårdere. Og en ellers positiv udvikling mod mere klimavenlige løsninger går i stå. Hvor skal pengene til yderligere omstilling komme fra, og hvor er motivationen til at jagte de grønne løsninger? Det skylder politikerne os et svar på.

Har du fået læst?

Turismens Vækstråd: Bæredygtig turisme sker i fællesskab

Regeringen har høje ambitioner for den grønne omstilling i Danmark. I 2030 skal vi have nedbragt CO2-udledningen med 70 pct. Men hvordan får vi sikret en bæredygtig turismedagsorden, således at det bliver en fordel og ikke bliver en økonomisk byrde for det danske turisme- og oplevelseserhverv at bidrage til den grønne omstilling?

Beskyldning: Airbnb er gift for boligmarkedet

Huslejerne er rekordhøje, mens der kun bliver bygget nyt i beskedent omfang. I mange slesvig-holstenske regioner er boligmarkedet ekstremt anspændt. Samtidig eksploderer aktiviteterne med udlejningsplatforme som Airbnb, Wimdu eller 9flats, hvor private tilbyder udlejning af ferieboliger som alternativ til hoteller, skriver Jydske Vestkysten.

HORESTA diskuterede erhvervets mærkesager med medlemmer af Europa-Parlamentet

En stor del af erhvervets rammevilkår afgøres ved den politik, der kommer fra Christiansborg, men indflydelsen fra Europa-Parlamentet og Bruxelles er også af afgørende betydning for hotellerne og restauranternes virke. Derfor er HORESTA en del af den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, hvor HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen også sidder for bordenden.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne