Hotel- og restauranterhvervet i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island arbejder tæt sammen om at sikre erhvervet så stærk en stemme som muligt over for de nationale regeringer og over for EU.

Torsdag og fredag var formændene og direktørerne i de fem organisationer samlet til deres årlige møde for at koordinere indsatsen på tværs af landegrænserne. Denne gang foregik det i København, og det var dermed HORESTA, som var vært.

”De nordiske lande er vores største konkurrenter, når det handler om at tiltrække turister. Men på det politiske plan har det enorm betydning, at vi koordinerer indsatsen. På mange områder har vi identiske dagsordener, og her står vi langt stærkere sammen”, siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA. Hun nævner blandt andet skatter og afgifter, Airbnb og onlinebookingportaler som oplagte emner for de fem organisationer at koordinere på.

De fem organisationer repræsenterer deres lande i det europæiske hotel- og restaurantsamarbejde, HOTREC, og her har de stor gavn af at stå sammen og sætte dagsorden i fællesskab. Det giver dem en stærk stemme på EU-plan, hvor HORESTAs formand, Jens Zimmer Christensen, repræsenterer dem i bestyrelsen.

Den danske minister for nordiske anliggender, Eva Kjer Hansen, var med, da de nordiske hotel- og restaurantorganisationer mødtes i København. Her taler hun med HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard, og formanden for den svenske organisation, Visita, Maud Olofson, der er tidligere vicestatsminister, erhvervsminister og formand for Centerpartiet i Sverige.

Log ind