Hotel-, restaurant- og turismeerhvervet er en international branche med medarbejdere fra mange forskellige nationer. Derfor er HORESTA og 3F nu blevet enige om en engelsk oversættelse af standardansættelseskontrakten til hovedoverenskomsten.

Følger din virksomhed hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F er det et krav, at I anvender et ansættelsesbevis, som er godkendt af overenskomstparterne.

"Igennem længere tid har medlemmer af HORESTA i stadig stigende grad efterspurgt en engelsk udgave af ansættelseskontrakten, og det er derfor glædeligt, at kontrakten nu også findes i en version med engelsk oversættelse", siger Pia E. Voss, juridisk direktør i HORESTA.

Kontrakten med indbygget engelsk oversættelse kan downloades på horesta.dk/dit-personale under punktet ”Ansættelse”.

Opdatering af den eksisterende kontrakt

I samme omgang er HORESTA og 3F også blevet enige om en opdatering af punkt 3 i kontrakten om oplysning om fagforbund.

I punkt 3 i standardansættelseskontrakten har medarbejderen tidligere været afkrævet oplysning om fagforbund. Dette er nu ændret til, at medarbejderen alene skal oplyse om medlemskab af 3F ved afkrydsning i JA/NEJ felt.

Oplysning om medlemskab af 3F kan være relevant for arbejdsgiver ved eventuel anvendelse af modregningsadgang, såfremt medarbejderen har tilsidesat sit opsigelsesvarsel. Oplysningen kan også være relevant, hvis arbejdsgiver ønsker at indgå en lokalaftale med et flertal af de organiserede medarbejdere. Den opdaterede kontrakt kan downloades på horesta.dk/dit-personale under punktet ”Ansættelse”. Samme sted kan fortsat også downloades en ren dansk version af ansættelseskontrakten.

Ny vejledning til medlemmer

HORESTA har også udarbejdet en ny vejledning til udfyldelse af kontrakten. I vejledningen kan arbejdsgiver finde svar på de spørgsmål, som ofte melder sig ved udfyldelsen.

Vejledningen til ansættelsesbeviset mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F kan downloades af medlemmer på horesta.dk/dit-personale under punktet ”Ansættelse”.

 

Vær opmærksom på, at ovenstående ændring af standardansættelseskontrakten ikke kræver ændring af eksisterende ansættelseskontakter, og derfor blot skal benyttes ved fornyelse af kontrakter og ved ansættelse af nye medarbejdere.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller til udfyldelse af ansættelsesbeviset mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F, er du altid velkommen til at kontakte en jurist i vores call center på tlf. 3524 8080 alle hverdage mellem kl. 8.30 og 17.00.

Pia Voss HORESTA 1920X1280
Administrerende direktør
Pia E. Voss

Log ind