Vi skal branchens brodne kar til livs. Sådan lød ambitionen fra den tidligere miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, som inden han stoppede ændrede fødevareloven og indførte strengere sanktioner over for de virksomheder, som ikke overholder reglerne. Den 1. juli trådte dette nye regelsæt så i kraft.

Den nye fødevarelov betyder blandt andet, at virksomheder kan komme i karantæne i seks måneder, hvis de i tre af de senest fire kontrolrapporter har fået anmærkninger, som de ikke har fulgt op på. HORESTA har sammen med en række andre organisationer gjort opmærksom på, at indskærpelser ikke bør tælle med i dette regnestykke, men det er alligevel tilfældet, nu hvor loven er trådt i kraft.

”Vi skal slå hårdt ned på dem, der bevidst snyder og bryder reglerne. De brodne kar skader nemlig hele erhvervet. Vi mener dog ikke, at indskærpelser er nok til at karakterisere en virksomhed således. Vi mener, at det regelsæt der netop er trådt i kraft skyder langt over målet og kan skade virksomheder uretmæssigt”, fortæller HORESTAs fødevarechef Tine Skriver.

Fødevarestyrelsen anslår, at der er tale om 17 virksomheder i fødevareerhvervet, som matcher betegnelsen brodne kar, mens 260 virksomheder har dårlig regelefterlevelse.

HORESTA i sit høringssvar og sammen med øvrige erhvervsorganisationer henvendt sig til politikerne med sine bekymringer om, at lovforslaget rammer skævt. HORESTA har desuden kontaktet alle fødevareordførerne og ministeren. I denne henvendelse påpeger organisationen, at det er helt ude af proportion at definere virksomheder, som har fået indskærpelser som brodne kar og vaneforbrydere.

HORESTA vil følge op i forhold til, hvor vidt loven virker efter hensigten og rammer de relativ få virksomhed, som myndigheden vil straffe via de nye virkemidler. 

Tine.jpg
Fødevarechef
Tine Skriver

Log ind