Når man som virksomhed sender en medarbejder på barselsorlov, er det nu særligt vigtigt at få indberettet medarbejderens løndata korrekt.

Nye regler betyder nemlig, at forkert indberetning kan medføre, at man ikke får alle de barselspenge refunderet, som man er berettiget til.

Refunderingen af barselspenge sker fra DA-Barsel, Barsel.dk eller Udbetaling Danmark, hvis virksomheden betaler løn under barsel til en medarbejder, der har ret til barselsdagpenge.

Krav er lempet

Indtil nu har medarbejderen skullet være beskæftiget i 13 uger i træk før barselsorlovens begyndelse for at have ret til barselsdagpenge. Med det nye sæt regler er kravet blevet lempet, så en lønmodtager nu alene skal have været i beskæftigelse dagen før orloven starter eller på første dag i orloven.

Til gengæld skal medarbejderen nu have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven, og i mindst tre af de måneder, skal medarbejderen have arbejdet mindst 40 timer pr. måned. Før skulle medarbejderen alene have haft 120 timer.

”For arbejdsgivere betyder ændringen, at man skal være særligt opmærksom på at få indberettet medarbejderes timer korrekt til eIndkomst i forhold til lønindkomsten for lønperioden. Hvorfor? Fordi Udbetaling Danmark pr. 1. juli 2018 bruger medarbejderens løndata fra eIndkomst til at beregne størrelsen af barselsdagpenge, og det har jo betydning for hvor stort et beløb man vil kunne få i refusion,” fortæller juridisk konsulent Pernille Arreskov-Hansen.

Du kan læse meget mere om de nye regler på Udbetalings Danmarks hjemmeside eller her.

Log ind