Dine faglærte og ufaglærte medarbejdere kan nu få støtte til videreuddannelse for årligt op til 10.000 kroner pr. person.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nemlig oprettet en fond, som skal give faglærte og ufaglærte et kvalifikationsløft med efteruddannelse i deres fritid eller arbejdstid. Der bliver afsat som 65 mio. kr. årligt til deltagerbetaling.

Midlerne uddeles efter først til mølle-princip. Tilskuddet fra den såkaldte omstillingsfond søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.

Omstillingsfonden er oprettet i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-, og videreuddannelse, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017.

Læs mere om ansøgning og procedure på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Synlighed på nettet og mere trafik til egen hjemmeside og egen online booking

Kl. 09.00 - 16.00

Få flere direkte bookinger og nedbring udgifterne til kommissioner!

Nu kan I få hjælp til at tage kontrollen over virksomhedens markedsføring og styrke jeres synlighed på nettet. Målet med kurset er at drive flere bookinger til egen hjemmeside og spare på kommissionerne til bookingportalerne.

Log ind