Dine faglærte og ufaglærte medarbejdere kan nu få støtte til videreuddannelse for årligt op til 10.000 kroner pr. person.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nemlig oprettet en fond, som skal give faglærte og ufaglærte et kvalifikationsløft med efteruddannelse i deres fritid eller arbejdstid. Der bliver afsat som 65 mio. kr. årligt til deltagerbetaling.

Midlerne uddeles efter først til mølle-princip. Tilskuddet fra den såkaldte omstillingsfond søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.

Omstillingsfonden er oprettet i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-, og videreuddannelse, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017.

Læs mere om ansøgning og procedure på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Log ind