Mens der i dag i hovedstadsområdet er rundt regnet 21.000 hotelværelser, vil det tal stige op mod 50 procent de næste tre-fire år. Ifølge helt nye tal fra hotelerhvervets brancheforening, Horesta, vil allerede igangsatte projekter frem mod 2021 åbne dørene for 8.200 nye værelser i København. Det vil betyde pres på værelsespriserne og dermed en mulig større eller mindre priskrig.

Horesta må ikke udtale sig om prisniveauet for hotellerne, men formanden for bestyrelsen i Horesta, hoteldirektør Jens Zimmer Christensen, siger:

”Der er ingen tvivl om, at i de kommende år vil værelseskapaciteten i København i form af udbudte værelser stige væsentligt mere end efterspørgslen på hotelværelser. (…..) Det vil betyde, at omsætningen på hotellerne vil justere sig”.

Jens Zimmer Christensen er dog overbevist om, at markedet vil rette sig igen.

”København har før oplevet perioder med megen ny hotelkapacitet og er efterfølgende kommet fint igen efterhånden som de nye hotelværelser blev indarbejdet i markedet,” siger Jens Zimmer Christensen.

Se også

Log ind