Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Ifølge HORESTA svarer næsten 75 pct. af de adspurgte medlemsvirksomheder i en ny undersøgelse, at de i høj eller nogen grad er optaget af psykisk trivsel. 

Medarbejdernes ve og vel er blevet et konkurrenceparameter for landets virksomheder. Det betyder, at fokus på de ansattes trivsel i langt højere grad end tidligere er blevet et strategisk kardinalpunkt og rykket helt op på topledelsens bord i landets virksomheder, skriver Finans.dk.

”For få år siden blev trivsel betragtet som noget ”blødt”, men i dag er opfattelsen, at det er en essentiel del af at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere, nedbringe sygefraværet og have en høj performance,” siger Rikke Bay Haaber, chef for strategisk sundhed i PFA.

PFA har oplevet en markant stigning i virksomhedernes efterspørgsel efter tiltag, der kan øge medarbejdernes trivsel og nedbringe udgifterne til langtidssygemeldinger.

Det samme gælder hos konkurrenten Danica Pension. 

Læs hele historien på finans.dk (kræver login)

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind