FN har udråbt den 7. juni til at være international fødevaresikkerhedsdag (World Food Safety Day), hvor der bliver sat fokus på de utallige fordele, der er ved at kunne spise sikker mad. EFSA havde i dagens anledning offentliggjort resultaterne af en Eurobarometerundersøgelse, der afdækker europæernes viden om og holdninger til mad og fødevaresikkerhed.

Den viser, at danskere er blandt de europæere, der ved mest om forskellige fødevarerelaterede risici. Kun svenskere og hollændere har større kendskab til 15 emner, såsom fødevarehygiejne, tilsætningsstoffer, kemiske forureninger, restindhold af antibiotika og pesticider i fødevarer. 

Blandt de emner, danskerne har hørt om, bekymrer flest sig mest om rester af antibiotika, hormoner eller steroider i kød, og dernæst om pesticidrester i fødevarer. I den anden ende af svarskalaen bekymrer kun 14 pct. af danskerne sig mest om genmodificerede ingredienser i mad og drikkevarer og dyresygdomme fundet i dyr.

Emnet fødevaresikkerhed har generelt større interesse blandt kvinder (44 pct.) end mænd (38 pct.) i Europa og interessen stiger med uddannelsesniveau. Således interesserer emnet cirka en tredjedel af dem, der har forladt skolen som 15-årige, mens det er tilfældet for halvdelen af dem, der har gået i skole, til de var mindst 20 år.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne